Libyen: Alarmerande nivåer av undernäring i förvar

By on 26 mars, 2019
Människor i ett fångläger i Tripoli delar på en skål med ris. Foto: Sara Creta / Läkare Utan Gränser

I Sabaa-förvaret i Libyens huvudstad Tripoli lider ett alarmerande stort antal flyktingar, migranter och asylsökande av undervikt och akut undernäring. Det visar en studie som Läkare Utan Gränser har genomfört. Dessutom är människorna inlåsta i små rum utan tillgång till grundläggande service. En tredjedel av de som finns i interneringslägret Sabaa är barn.

Den 21 februari började Läkare Utan Gränser dela ut mat i Sabaa-förvaret för att lindra den akuta matbristen och förbättra befolkningens hälsa.

Samma dag fann våra medicinska team 31 personer som var inlåsta i ett rum inte större än 4,5×5 meter. Detta är mindre än en fjärdedel av de 3,4 kvadratmeter per person som Internationella rödakorskommittén anser vara ett minimum för personer som hålls i förvar. Rummet saknade latriner och personerna var tvungna att uträtta sina behov i hinkar och plastflaskor. De intagna hölls kvar i rummet i över en vecka, trots att Läkare Utan Gränser vid upprepade tillfällen uppmanade de ansvariga att flytta dem någon annanstans och ge dem tillgång till vatten och annan service.

Studie om undernäring
Vid två tillfällen har Läkare Utan Gränsers team kontrollerat de intagnas nutritionsstatus. Undersökningarna, som finns med i en ny rapport från Läkare Utan Gränser, visar att närmare en fjärdedel av människorna i Sabaa-förvaret är undernärda eller underviktiga. De visar också att barn i betydligt högre utsträckning än vuxna lider av allvarlig eller moderat undernäring. Resultaten från undersökningarna ger stöd till ett flertal individuella vittnesmål om att människor som hålls i förvar i Libyen bara får ett mål mat varannan eller var tredje dag. För nyintagna kan det dröja upp till fyra dagar innan de får någon mat över huvud taget.

Den senaste nutritionsundersökningen som genomfördes i februari visar att 24 procent av alla intagna i Sabaa är underviktiga. De uppvisar tecken på att den mat de fått är otillräcklig och av låg kvalitet.

  • Två procent av de intagna i Sabaa-förvaret lider av grav akut undernäring.
  • Fem procent lider av moderat akut undernäring.
  • Ytterligare 16 procent är underviktiga.

Bland barn under 18 år, som utgör mer än en tredjedel av alla i förvaret, är risken för allvarlig undernäring dubbelt så hög som bland vuxna Risken att bli moderat undernärd är tre gånger så hög för barn. Inget barn ska hållas i förvar på det här sättet. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR ska barn inte tas i förvar i samband med migration eftersom detta har visat sig undergräva deras fysiska och psykiska hälsa och utgör ett brott mot barns rättigheter.

”Felbehandling av oskyldiga människor”

Vad vi ser i det här förvaret är symptomatiskt för ett hänsynslöst system med kriminalisering och felbehandling av oskyldiga människor. Systemet är oförsvarligt och totalt samvetslöst, säger Karline Kleijer, ansvarig för Läkare Utan Gränsers akutinsatser. Vi talar om förnödenheter som är grundläggande för att överleva. Om mat, tak över huvudet och andra behov inte kan tillhandahållas måste dessa människor omedelbart släppas fria. Europa måste ta ansvar för sina egna regelverk och sätta stopp på lidandet genom att sluta ge sitt stöd till ett system som sätter människor i förvar på ett så godtyckligt och inhumant sätt som i Libyen.

Enligt Prince Alfani, Läkare Utan Gränsers medicinska koordinator i Libyen, är situationen mycket oroande.

De som sitter i förvar har över huvud taget ingen kontroll över vad, när och hur mycket mat de äter. De är helt utlämnade till myndigheterna. Våra medicinska team observerar patienter som slutar ta sina mediciner eftersom de inte har något att äta och bristen på mat har identifierats som den främsta anledningen till att människor mår dåligt i det här förvaret.

Läkare Utan Gränsers krav
Läkare Utan Gränser vänder sig starkt emot att flyktingar, migranter och asylsökande helt godtyckligt sätts i förvar i Libyen. Vi fördömer EU-ländernas regelverk som gör det möjligt att tvinga sårbara människor att återvända till omständigheter som är farliga och nedbrytande för deras fysiska och psykiska hälsa. Läkare Utan Gränser uppmanar libyska myndigheter och det internationella samfundet att omedelbart reagera på situationen i Libyen genom att:

  1. Se till att alla som hålls i förvar i Sabaa och i andra förvar i Libyen får tillräckligt med mat för att deras grundläggande näringsbehov ska tillgodoses.
  2. Frige alla barn från förvaren och bistå med det stöd som behövs för deras välmående.
  3. Inte ta in nya människor i Sabaa-förvaret så länge mat och utrymme inte räcker till, och samtidigt släppa eller förflytta de personer som hålls där just nu.
  4. Se till att omständigheterna i förvaret lever upp till nationell, regional och internationell standard

Vad gör Läkare Utan Gränser i Libyen?

Läkare Utan Gränser har sedan mer än två år gett sjukvård till flyktingar, migranter och asylsökande i fångläger i Tripoli, Zliten och Misrata. Dessa läger drivs av det libyska ministeriet för bekämpning av illegal invandring. De som hålls i interneringslägren har ingen tillgång till den vanliga sjukvården i landet – de kan bara få sjukvård av en handfull hjälporganisationer som jobbar inne i lägren och lyckas arbeta i Libyen trots det svåra säkerhetsläget.

Läkare Utan Gränsers team behandlar i första hand hälsoproblem som orsakas av de dåliga levnadsförhållandena i fånglägren och bristande tillgång till sjukvård, till exempel luftvägsinfektioner, akut vattnig diarré, skabb och tuberkulos. De medicinska teamen remitterar patienter vidare för avancerad sjukvård. Många människor i lägren drabbas av ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom. Läkare Utan Gränsers team ser att många patienter har psykiska problem som kan kopplas till de dåliga levnadsförhållandena i interneringslägren.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login