Lindesbergs landmärke fyller 10 år

Av på 31 augusti, 2021

För drygt 10 år sedan invigdes kommunägda Linde energis 46 meter höga ackumulatortank vid huvudanläggningen i Lindesberg. Under decenniet som gått sedan dess har stadens landmärke bidragit till en mer stabil och hållbar fjärrvärmeproduktion, med drastiskt minskade utsläpp av koldioxid som resultat.

När Linde energis 46 meter höga ackumulatortank togs i drift år 2011 togs också ett stort steg på vägen mot att kunna leverera fossilfri värme i Lindesberg.

– Tack vare ackumulatortanken kan vi reducera effekttoppar i fjärrvärmeproduktionen, vilket skapar en stabilitet i fjärrvärmesystemet och minskar risken för störningar i våra värmeleveranser till kunderna, säger Fredrik Jansson, affärsområdeschef Värme på Linde energi.

– Dessutom bidrar ackumulatortanken till att öka användningen av spillvärme från BillerudKorsnäs. Ju mer spillvärme vi kan använda, desto bättre för klimatet, våra kunder, BillerudKorsnäs och Linde energi. Det gynnar helt enkelt alla, fortsätter Fredrik Jansson.

Den totala volymen i ackumulatortanken är 5 600 kubikmeter, eller 5,6 miljoner liter, och här kan Linde energi lagra fjärrvärmevatten i upp till 99 grader.

– Du kan likna ackumulatortanken vid en 46 meter hög termos. När efterfrågan på fjärrvärme är låg kan vi lagra varmvatten i tanken, och när efterfrågan ökar kan vi enkelt hantera effekttoppar och minska förbrukningen av alternativa bränslen, säger Ylva Gjetrang, EHS-ansvarig på Linde energi.

Att Linde energis investering i ackumulatortanken har bidragit till en mer hållbar fjärrvärmeproduktion råder det inga tvivel om. Under de här 10 åren har ackumulatortanken tillfört ungefär 37 300 MWh* till fjärrvärmenätet i Lindesberg.

– Vår ”termos” skapar tidsmässigt utrymme för att hantera eventuella störningar i produktionen och spillvärmeleveranserna från BillerudKorsnäs, utan att vi omedelbart behöver använda våra pannor med alternativa bränslen. Ur hållbarhetssynpunkt gör tanken stor nytta. Den ger oss ökade möjligheter att ta tillvara mer spillvärme, minskar våra utsläpp och bidrar till att vi hushåller med naturresurserna, avrundar Ylva Gjetrang.

Linde energis fjärrvärme

Värme som produceras i tillverkningsprocesser på BillerudKorsnäs i Frövi och Baettr i Guldsmedshyttan samlas upp och värmer vatten som sedan leds ut i ett nät av nedgrävda rör till våra kunder. I fastigheterna som är anslutna till fjärrvärmenätet finns en fjärrvärmecentral som överför värmen till husets egna värmesystem, alltså till elementen och uppvärmningen av varmvatten. Därefter återvänder vattnet i returledningen till industrin för att värmas upp på nytt. Linde energi levererar idag fjärrvärme i Frövi, Vedevåg, Lindesberg, Guldsmedshyttan och Storå. 

När tillgången på spillvärme inte riktigt räcker till tillför vi extra värme till fjärrvärmenätet. I Lindesberg spetsas fjärrvärmeproduktionen, förutom av varmvatten från ackumulatortanken, i första hand med förnybar olja och pellets. 

Målet är att Linde energis värmeproduktion ska vara helt fossilfri senast år 2025.

*Vad är Megawatt?

1 Megawattimme (MWh) = 1 000 kilowattimmar (kWh).

1 megawattimme motsvarar den energi som en familj på fyra personer använder för matlagning under ett år.

Länet
Örebronyheter

Källa: Linde Energi

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in