Linje 308 fortsätter att trafikera sträckan mellan Lindesberg och Kopparberg

By on 14 december, 2021
Arkivbild

Busslinje 308 kommer även fortsättningsvis att trafikera sträckan mellan Lindesberg och Kopparberg, det är resultatet av en gemensam lösning som innebär att kommunerna Lindesberg och Ljusnarsberg köper busstrafik av Region Örebro län.

Från och med den 12 december gäller en ny tidtabell för Länstrafiken. I samband med tidtabellskiftet förändrades vissa linjesträckningar och en del bussresenärer hänvisas numera till tåg som en följd av krav på besparingar. Ett exempel på en linje som försvann var 308:an mellan Lindesbergs resecentrum och Kopparbergs järnvägsstation. De berörda kommunerna anser dock att linjen är viktig för att invånarna ska kunna resa mellan de båda kommunerna med buss och diskussioner har förts med Region Örebro län om hur bussarna ska kunna fortsätta att rulla.

Nu har diskussionerna mynnat ut i en lösning som innebär att Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommun betalar för trafiken på sträckan från och med i morgon, onsdagen den 15 december, fram till årsskiftet 2022/23.

– Detta är efterlängtat och ett steg framåt. Det betyder mycket för arbets- och skolpendlingen i vår kommun. Vi skriver också nu en avsiktsförklaring om samarbete ihop med Regiontrafiken för långsiktiga lösningar från 2023. Arbetet fortsätter under 2022, säger Bengt Storbacka (S), kommunalråd i Lindesberg.

– Detta är ett stort åtagande för en mindre kommun men vi vill bidra för att skapa ett rådrum där vi tillsammans kan se över lösningar för kommande år som innebär att vi får behålla 308:an om än med ändrad turtäthet, säger Ewa-Leena Johansson (S), kommunalråd i Ljusnarsberg.

Hur lösningen för år 2023 och framåt kommer att se ut är inte klart i nuläget, det är något som ska utredas vidare.

– Jag är glad över att vi kunnat hitta den här lösningen tillsammans med Lindesberg och Ljusnarsbergs kommuner. Nu återstår att forma en långsiktigt hållbar lösning som ryms inom de ekonomiska ramar vi har, och fortsatt måste förhålla oss till, säger Nina Höijer (S), ordförande i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd

Linje 308 kommer att rulla måndag till fredag där den första avgången går klockan 04.55 från Kopparberg. Från Lindesberg sker den första avgången klockan 06.00. Den sista bussen avgår från Kopparberg klockan 22.10 och från Lindesberg klockan 23.20. Totalt blir det åtta avgångar per dygn i vardera riktningen.

Örebro län
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login