Lokala allmänna råd införs i Örebro

Av på 3 november, 2020
Arkivbild

Fortsatt ökad smittspridning och ett mycket allvarligt läge innebär att skärpta lokala allmänna råd nu även införs i Örebro, Halland och Jönköping. Skärpta restriktioner gäller till och med den 24 november.

– Det är oroande att smittan fortsätter spridas i samhället. Idrottsrörelsen måste återigen göra allt vi kan för att bidra. Jag är väl medveten om vilken stress och arbetsbelastning det innebär för föreningar, ledare och förbund. Jag vet att ni kämpar för att bibehålla så mycket verksamhet som möjligt inom restriktionerna men också skjuta upp och ställa in och självklart den ständigt närvarande oron för föreningens ekonomi, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Samtliga tre regioner går också tillbaka till en begränsning på 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillsätllningar, för idrottsrörelsen gäller detta även för publikantal, fram till och med den 24 november.

I dessa tre regioner gäller – utöver de sedan tidigare grundläggande allmänna råden:

Var och en som vistas i regionen eller i regiondelen bör:
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med, det innebär bland annat avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

För idrottsrörelsen i dessa regioner gäller att avstå från att delta på idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare och inte professionella idrottare som har idrotten som yrke/som huvudsaklig sysselsättning på nationell eller internationell elitnivå.

Lokala allmänna råd gäller sedan tidigare i Uppsala, Skåne, Östergötland, Stockholm och Västra Götaland. Totalt med Örebro, Halland och Jönköping har 8 av Sveriges 21 regioner nu infört skärpta lokala allmänna råd.

Signalerna från regeringen och Folkhälsomyndigheten är tydliga. Det är allvarligt och vi måste alla hjälpas åt. Ju bättre vi klarar att följa lokala och grundläggande allmänna råd desto större möjlighet att vi kan återuppta idrottsverksamhet successivt igen. Idrottsrörelsen är en viktig medspelare för fysisk och psykisk hälsa, säger Björn Eriksson.


Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelser i Örebro, Jönköping och Hallands län, fattat beslut om skärpta allmänna råd.

Beslutet gäller till och med den 24 november 2020, men kan förlängas.

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i de tre berörda länen har ökat kraftigt. Det har gett en ökad belastning på hälso- och sjukvården, med fler inskrivna patienter med covid-19 i slutenvården inklusive intensivvården. Antalet smittade personer inom SÄBO, särskilda boendeformer för äldre, har också ökat. Arbetet med testning och smittspårning är hårt ansträngt. Därför krävs det nu extra åtgärder utöver de som redan gäller i hela landet och som grundar sig i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har därför, i samråd med bland annat smittskyddsläkarna, länsstyrelser och regionstyrelser i de tre länen, fattat beslut om att lokala allmänna råd ska gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa de lokala utbrotten.

Från och med den 3 november uppmanas alla som vistas i Jönköpings, Hallands och Örebro län att:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – i Jönköpings, Hallands och Örebro län:

  • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt, att öppettiderna anpassas eller att digitala alternativ erbjuds.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Hälsa | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa RF/SISU

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in