Lokalt | 400 miljoner kronor till renoveringar av privatägda bostäder i Örebro län 2014

By on 4 februari, 2015

Nära 2 miljarder kronor har betalats ut i bidrag till privatpersoner i Örebro som renoverar sina bostäder sedan ROT-avdragen infördes 2009. Under 2014 kommer ROT-avdraget uppgå till 400 miljoner kronor. Men bidraget utgår bara till den som äger sin villa, bostadsrätt eller fritidshus. Bidraget är riktat till privatpersoner som anlitar hantverkare för arbeten i en bostad de äger. Att renovera hyresbostäder får inget stöd.

Vi kan inte förstå varför olika boendeformer ska särbehandlas så här. Ombyggnationer och renoveringar i hyresrätter leder istället till omfattande hyreshöjningar idag. Det får alltför ofta effekten att hyresgäster tvingas flytta när de inte klarar den nya hyran, säger Helena Frisk, ordförande Hyresgästföreningen Region Mitt.

ROT-avdragen har ökat för varje år sedan 2009. I Örebro län betalades det ut 400 miljoner i ROT-avdrag under 2014. Det innebär en ökning med över 30 miljoner kronor från 2013. Avdragen ökar i nio av Örebro läns tolv kommuner och mest i Degerfors, där ökningen är så mycket som 33 procent mellan 2013 och 2014.

Stödet från staten är extremt skevt fördelat idag. Det är dags för den nya regeringen att rätta till den här skatteorättvisan, fortsätter Helena Frisk.

De allmännyttiga bostadsföretagens organisation Sabo uppskattade 2009 att bara de mest akuta upprustningarna i miljonprogrammet skulle kosta cirka 50 miljarder kronor. Det behovet har knappast minskat sedan dess. Ändå får den typen av upprustning inte en krona i stöd av staten.

Den ekonomiska obalans som råder mellan olika upplåtelseformer är inte rimlig. Stora delar av vårt bostadsbestånd behöver rustas upp och detta måste ske på ett hållbart sätt. Staten har ett självklart ansvar för att skapa förutsättningar för detta. Rot-avdraget måste därför förändras, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, i en kommentar.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login