Lokalt | 6,1 miljoner till Region Örebro län för att korta väntetiderna i cancervården

Av på 1 april, 2015

Idag beslutade regeringen att tilldela Region Örebro län 6 119 306 kronor som ska gå till att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården.

I januari 2015 slöt regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse om att korta väntetiderna i cancervården. Överenskommelsen för 2015 omfattar totalt 444,5 miljoner kronor, varav det mesta är avsatt som stimulansmedel till landstingen och regionerna för att införa ett nationellt system med standardiserade vårdförlopp.

Nu betalas den första delen av statens stöd till att stötta landstingen och cancervården. Mycket arbete kvarstår, men vi har tagit ett viktigt första steg, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Målet är att göra cancervården bättre genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. På så sätt skapas en mer jämlik och kvalitativ cancervård.

Den nationella satsningen harmonierar mycket väl med vårt arbete för cancervården, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Pengar finns avsatta i budgeten och vårt arbete är påbörjat.

Vårt mål är att cancersjuka ska erbjudas behandling inom maximalt fyra veckor efter diagnos. Vi har varit tidigt ute med att erbjuda kontaktsjuksköterskor inom cancervården och fortsätter nu att bygga ut den verksamheten. Vårt arbete med att stärka de förebyggande insatserna fortsätter, liksom arbetet med att koncentrera cancervården till färre enheter för att uppnå en jämlik vård i länet.

Pengarna från regeringen kommer att betalas ut i två steg. En första summa betalas ut efter att landsting och regioner har beslutat om att införa standardiserade vårdförlopp och har lämnat in en handlingsplan (innan den 15 mars 2015). Den andra summan betalas ut efter att landsting och regioner lämnar in en redovisning för hur de har arbetat.

Dagens regeringsbeslut gäller enbart grundkraven om beslut om införande av standardiserade vårdförlopp och inlämnande av handlingsplan.


Fakta  Målet med regeringens cancersatsning

# Skapa en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet

# Förbättra tillgängligheten genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna

# Förkorta vårdförloppet mellan att misstanke om cancer föreligger till behandlingsstart

# Införa ett gemensamt nationellt system med standardiserade vårdförlopp

# Skapa ökad nöjdhet hos patienterna genom bland annat bättre information och mer delaktighet

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in