Lokalt | Arbetet med Ekonomi i balans inom Vård och omsorg fortsätter

Av på 19 november, 2015

Sedan 1 november arbetar nästan enbart fast anställd personal i Örebro kommuns hemtjänst. Personal har erbjudits arbete på andra ställen och vikarier har fasats ut. Det är resultatet av arbetet med Ekonomi i balans, ett åtagande som inleddes vårvintern 2015. Då hade det blivit uppenbart att Vård- och omsorgsförvaltningen i sin helhet skulle gå mot ett underskott på nästan 100 miljoner kr vid årets slut, om inga åtgärder vidtogs.

Under våren 2015 visade det sig att hemtjänsten i Örebro kommun tappat ungefär 15 procent av sina utförda timmar till privata utförare. Samtidigt hade antalet anställda blivit fler och kostnaderna för verksamheten ökat. Det är den huvudsakliga bakgrunden till satsningen på Ekonomi i balans.

Målet är att vi ska ha en ekonomi i balans till årsskiftet samtidigt som våra kunder fortsatt ska få sin omvårdnad och service, säger Karin Östgren, t. f. förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltningen, där hemtjänsten ingår. Eftersom vi bara får budget för den tid vi arbetar hos våra kunder, måste vi se till att en större del av den totala arbetstiden förläggs hos kunderna. Det blir på bekostnad av övrig tid såsom planering, möten, förflyttning mellan kunder och tid som varit helt oplanerad i scheman.

Anställningsstopp

Under hösten har hemtjänsten haft fortsatt anställningsstopp, lagt om arbetsscheman och förändrat sin planering. Personalstyrkan har minskats med 100 årsarbetare. Fast anställd personal har erbjudits tjänster på Vård- och omsorgsboenden medan vikarier fått se sina vikariat löpa ut.

Den 1 november började hemtjänsten arbeta efter nya scheman som förväntas ge förväntad effekt på budgeten.

Jag har mötts av förståelse från medarbetare och chefer inom förvaltningen. Man förstår att vi inte kan arbeta med pengar vi inte har, så tillsammans kommer vi att klara det här, avslutar Karin Östgren.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in