Lokalt | Beslut i Kommunstyrelsen

Av på 20 maj, 2015

På Kommunstyrelsens möte 19 maj behandlades frågor som renovering av Sörbyskolan och ändrade kostpriser för mattjänst. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag. Här presenteras ett urval av de beslut som togs av Kommunstyrelsen och dess utskott.

Protokollen är ännu inte justerade, hela ärendelistorna hittar du här >>

Renovering av Sörbyskolan
Kommunstyrelsen beslutar att Sörbyskolan ska renoveras och byggas om, bland annat matsal med tillagningskök, med en investeringsutgift på maximalt 55 miljoner kronor.

Sörbyskolan ligger i utkanten av det som brukar geografiskt benämnas som “Ängenområdet”, den del av Örebro där behovet av skolplatser bedöms öka mest. Till och med år 2020 visar prognoser att det finns ett behov av ytterligare 500 elevplatser. En dellösning för att klara det utökade behovet av grundskoleplatser är att omvandla Sörbyskolan till en ”tvåparallellig” grundskola med två klasser i varje årskurs och med plats för 350 elever.

Ändrade kostpriser – mattjänst
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att mattjänstavgiften för lunchlådor höjs och att ett abonnemangssystem införs i två nivåer med möjlighet till styckvisa inköp: 5 lunchlådor/vecka för 1 300 kr/månad, 7 lunchlådor/vecka för 1 668 kr/månad, styckvisa lunchlådor för 65 kr. Kostpriserna ska årligen regleras efter omsorgsprisindex (OPI). Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 27 maj 2015 för slutligt beslut.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in