Lokalt | Birgittaskolan i ett internationellt samarbete

By on 9 mars, 2016

Birgittaskolan i Örebro är med i ett internationellt projekt och samarbete mellan specialskolor i fem länder som handlar om att använda digital och interaktiv teknik i undervisningen.

Projektet har också ett lärande syfte där eleverna till exempel ska lära sig mer om varandras länder. Tanken är också att få komma i kontakt med elever med funktionsnedsättningar på andra platser i världen.

I höstas startade ett samarbetsprojekt mellan sex specialskolor inom ett internationellt nätverk kring Smartboard, en interaktiv skrivtavla. Lärare från fem olika länder, Sverige, Finland, Tyskland, USA och Sydafrika, samarbetar genom att använda digital och interaktiv teknik.

– Pedagoger har i alla tider använt en gemensam yta i undervisningen, till exempel skrivit med kritor på svarta tavlan och med pennor på en whiteboard. Idag är vår gemensamma yta digital, säger Lotta Ramqvist Iderbring, it-pedagog och Birgittaskolans representant i nätverket.

Levande undervisning och kunskapsutbyten
Eleverna får träna mot läroplanens mål i ett sammanhang där de har riktiga mottagare. Det kan till exempel handla om att de får lära sig om varandras länder, kultur och traditioner och att de då kommunicerar i realtid med andra elever.

Tanken med projektet är också att eleverna ska få komma i kontakt med andra elever med funktionsnedsättningar på andra platser i världen.

Från Birgittaskolan ingår en klass i projektet. Eleverna uppskattar den interaktiva tekniken och att undervisningen blir mer levande när de kan skriva, lära och interagera i realtid.

– Eleverna och lärarna har fått tillgång till en programvara som heter Smartamp. Det är som ett stort digitalt papper, där eleverna jobbar tillsammans i realtid. Eleverna får uppgifter att utföra och alla kan delta på sin nivå, berättar Lotta.

Digital maskot som bloggar
– Som en röd tråd i projektet har vi också en maskot i form av en bäver som eleverna följer och som åker mellan våra skolor. När han var hos oss i Sverige fick han uppleva både Luciafirande och snö, avslutar Lotta Ramqvist Iderbring.

Maskoten har en egen blogg där det går att följa hans äventyr.

Interaktiv skrivtavla
Precis som på en whiteboard kan man på en interaktiv skrivtavla skriva och sudda. På en interaktiv skrivtavla kan pedagogen även visa och använda sig av det som finns på datorn eller på internet.

Programvaran Notebook är kopplat till den interaktiva skrivtavlan och ger ett pedagogiskt undervisningsverktyg med mängder av funktioner. Eleverna jobbar vid den interaktiva skrivtavlan, i datorerna, på pekplattor eller med vanligt papper och penna. Rätt verktyg vid rätt tillfälle.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login