Lokalt – EU-medel för attraktivare busstrafik

By on 9 december, 2016

Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige har beslutat att prioritera EU-medel till ett projekt för att utveckla busstrafiken i Örebro. Projektet som är en gemensam satsning mellan Region Örebro län och Örebro kommun får ca 650 000 kronor i EU-stöd.

Utveckling av attraktivare busstrafik är en mycket angelägen fråga för oss. Därför är det så klart glädjande både att det här viktiga projektet blir till och att vi tillsammans med Örebro kommun får förtroendet att driva det, säger regionrådet Mats Gunnarsson (Mp), i en kommentar till det positiva beskedet.

Syftet med projektet är att ta fram en genomförandeplan för BRT, eller Bus Rapid Transit. BRT innebär att man utvecklar ett särskilt koncept för busstrafiken, som bland annat innefattar speciellt designade bussar, sätt att visa resehandlingen och gator som är helt destinerade för busstrafik. Systemet får då liknande förutsättningar som spårvagnar, men kostnadseffektivare.

Projektet kommer ta fram många spännande koncept som vi kan arbeta in i busstrafiken i Örebro. Det är otroligt viktigt att vi framtids- och klimatsäkrar vår stad. Det här är ett sätt att göra det, framhåller Björn Sundin (S), kommunalråd.

Projektet ska ta fram ett förslag till vilka stråk i Örebro som kan vara aktuella för BRT, hur systemet ska utformas, samt när en plan för när utbyggnad kan ske. Projektet ska även arbeta med att minska kollektivtrafikens energianvändning.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login