Lokalt | Färre drunknade i juli i år

Av på 4 augusti, 2015

Sammanställning av omkomna genom drunkning under juli 2015

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna genom drunkning visar att 23 personer omkom genom drunkning under juli i år jämfört med 39 personer under juli 2014. Totalt har 61 personer omkommit t.o.m. juli i år genom drunkning jämfört med 91 under 2014.

2015          Juli          2014
6             fritidsbåt        3
11               bad           29
6               övriga          7
23              totalt          39

Det, i stora delar av Sverige, kalla vädret i juni och juli har inneburit att färre exponerats för risker vid vatten. Exempelvis har badolyckorna minskat under juli i år jämfört med juli 2014 med 18 personer.

Totalt under juni och juli i år har 40 personer drunknat jämfört med 61 personer under samma månader 2014.

Av de drunknade i juli är 17 män, 2 kvinnor och 4 barn.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in