Lokalt | Folkpartiet satsar på vården i budgeten

By on 22 oktober, 2015

Satsningar på vården för att minska vårdköer och förbättrad närsjukvård står högt på Folkpartiets lista över satsningar i Alliansens budget för Region Örebro län.

Örebro län har bland landets längsta vårdköer och det är oacceptabelt, våra prioriteringar handlar om att ge fler invånare en bättre vård utan långa väntetider, säger Anna Ågerfalk (FP), oppositionsråd i Region Örebro län.

När Region Örebro län ska besluta om ny budget har Alliansen presenterat en egen budget för hur man anser att regionen ska arbeta. Budget skiljer sig på många på många punkter från majoritetens budget.

Vi anser att attityden gentemot privata vårdföretag måste förändras, idag saknas den politiska viljan för att fler vårdgivare ska ges möjlighet att etablera sig på marknaden i Örebro län. Privata vårdföretag har på många platser i landet minskat väntetiden för att få vård och samtidigt höjt kvalitén, menar Ågerfalk. – Närsjukvården i länet måste också förbättras och i Sydnärke behövs fler vårdcentraler för att lösa den akuta vårdkrisen. Man ska inte behöva ta till långa resor för att komma i kontakt med en vårdcentral.

Vidare har vi också tagit initiativ till att införa en speciell ambulans som ska rycka ut när personer med psykitriskt behov behöver vård. Detta är en uppgift för specialutbildad vårdpersonal och inte för polisen menar, Anna Ågerfalk.

För att fler sjusköterskor ska lockas till yrket och för att befintliga sjuksköterskor ska stanna kvar i yrket måste man också införa karriärtjänster för sjuksköterskor säger Ågerfalk och påpekar att den aktuella sjuksköterskebristen måste lösas för att kvalitén på vården ska bli bättre.

Idag finns det också ett stort antal högkvalificerade personer i länet med utländsk bakgrund som inte kommer in på arbetsmarknaden på grund av ett alltför komplicerat regelverk för att kunna arbeta i den svenska vården. Vi har presenterat effektiva lösningar för detta, fortsätter Anna Ågerfalk. Detta kan höja kvalitén avsevärt och minska köerna.

I vår budget har vi också avsatt 5 miljoner för att stärka vården för att hantera de ökade flyktingströmmarna. När antalet människor ökar som söker vård måste vi också ge vården förutsättningar att hålla en hög kvalité, avslutar Anna Ågerfalk (FP)

Politik | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login