Lokalt | Gemensamt arbete ska stärka demokratin

By on 29 april, 2016

Genom att anta en gemensam plattform för de kommande tre årens arbete vill Demokratinätverket i Örebro län stärka de demokratiska värdena och de mänskliga rättigheterna.

– Tillsammans med de andra aktörerna i demokratinätverket skapar vi förutsättningar för att motverka rasism och antidemokratiska krafter, säger Torgny Larsson (S), ordförande i regionfullmäktige.

I demokratinätverket samverkar Region Örebro län med länets kommuner, polisen, länsstyrelsen, Örebro läns bildningsförbund och Örebro läns idrottsförbund. De olika aktörerna representeras av både förtroendevalda och tjänstemän, och det är i mötet mellan deltagarna som nätverkets styrka uppstår.

– Genom att samordna våra resurser samtidigt som vi utbyter erfarenheter och kunskaper med varandra skapar vi betydligt bättre förutsättningar för att nå våra mål än om vi alla skulle ha arbetat var och en för sig, säger Torgny Larsson.

Delaktiga invånare
Den gemensamma plattform som antogs vid mötet i Nora i dag klargör vilka grunder demokratinätverket ska vila på, vad syftet med nätverket är och vilken målsättning som nätverket ska ta sikte på.

– På en övergripande nivå handlar det om att arbeta för att alla invånare i Örebro län ska känna sig delaktiga i samhället och kunna påverka sin livssituation, säger Torgny Larsson. På en mer konkret nivå kan det handla om att vi ska sträva efter att öka valdeltagandet och öka jämställdheten mellan kvinnor och män.

Demokratinätverket i Örebro län träffas fyra gånger per år, och mötena anordnas runt om i länet.

Vid dagens möte deltog representanter för studieförbunden och föreningslivet i länet. De berättade om det omfattande integrationsarbete som bedrivits i samband med höstens flyktingmottande och som fortfarande pågår. Som exempel kan nämnas att studieförbunden under 2015 års sista kvartal anordnade verksamhet för ca 6 500 nyanlända personer. Ljusnarsbergs kommun berättade om sitt pågående praktiska arbete med att skapa samverkan mellan lokala myndigheter och föreningslivet i kommunen.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login