Lokalt | Gode män och Överförmyndare i Örebro kommun

Av på 3 maj, 2016

I Örebro kommun finns 850 ställföreträdare, där ibland gode män, som ser till att 2100 personer (huvudmän) får det stöd de behöver för en fungerande vardag. De flesta gode män gör en stor samhällsinsats och utför sitt uppdrag mycket väl och med stort engagemang för den de företräder.

Att ha en god man innebär att vara i ett utsatt läge och i beroendeställning, därför är det viktigt att det finns regler och rutiner som säkrar att det fungerar som det ska. Det gör det i Örebro.

Den granskning som SVT gjort av gode män och Överförmyndarnämnder i Sverige visar att det finns brister i regler och rutiner och att pengar försvunnit från huvudmän utan att det har utretts eller polisanmälts.

Som Överförmyndarnämnd är vi ytterst ansvariga för de ställföreträdare som anlitas i Örebro kommun. Att de skulle utnyttja eller stjäla från sina huvudmän är helt oacceptabelt och något som vi inte låter passera, säger Elvy Wennerström, ordförande i Överförmyndarnämnden i Örebro.

Alla gode män blir granskade, godkända och utbildade
Personer som anmäler sitt intresse för att bli god man kontrolleras hos Kronofogdemyndigheten och i Rikspolisstyrelsens belastningsregister, finns personen med här blir det avslag på ansökan. Efter intervju går den blivande gode mannen en utbildning innan hen börjar sitt uppdrag.

Vi erbjuder våra gode män ett kontinuerligt stöd, till exempel genom utbildningar, och digitalt material – dessutom har vi ett väl utvecklat regelverk för exempelvis ekonomisk redovisning, allt för att både den som är och den som har god man ska kunna känna sig trygg. Tillsynen är både en kontroll och ett stöd för den som är god man, säger Ann-Catrin Svantes Ohlson, chef på Överförmyndarkansliet i Örebro kommun.

Granskning för att säkra rättssäkerheten
Överförmyndarkansliet granskar de gode männen och Länsstyrelsen granskar Överförmyndarkansliet. Varje år skickar Överförmyndarkansliet in en årsredogörelse till Länsstyrelsen som vid sitt tillsynsbesök även gör en praktisk granskning av akter. Granskningsprotokollet skickas sedan till Överförmyndarnämnden.

Om det finns några anmärkningar i granskningsprotokollet är det vårt uppdrag på Överförmyndarkansliet att åtgärda och svara på dessa, men de senaste åren har det inte varit några anmärkningar, vilket vi förstås är väldigt nöjda med, säger Ann-Catrin Svantes Ohlson.

Vi polisanmäler misstankar om brott
Om det finns misstankar om oegentligheter gör Överförmyndarkansliet en utredning av det aktuella fallet. Om misstankar om brott kvarstår görs en polisanmälan.

I de fall vår utredning visar att det inte finns några oegentligheter gör vi ingen polisanmälan. Om huvudmannen eller anhöriga inte är nöjda med det beslutet uppmanar vi dem att själva göra en polisanmälan – vi ser positivt på anmälningar, de blir en form av kvalitetssäkring av vår verksamhet, även vi kan ju göra fel, säger Ann-Catrin Svantes Ohlson.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in