Lokalt | Hiv idag är inte som igår

By on 23 november, 2015

I Sverige är behandlingen av hiv idag så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll. Det gör att smittsamheten blir mycket låg. Därför kan personer med hivbehandling leva ett långt liv och till och med föda barn, utan att överföra infektionen till någon annan. Men kunskapen om hiv är låg. Det vill Region Örebro län tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Sveriges övriga regioner och landsting ändra genom att sprida kunskap om hiv idag. I Örebro genomförs bland annat en föreläsning.

Med start 23 november genomförs under två veckor en informationsinsats riktad mot allmänheten. Bland annat görs annonsering på stadsbussarna i Örebro, samt inne i bussarna runt om i länet. I samband med detta hålls också en föreläsning om hiv. Hans Fredlund och Per Josefson, smittskyddsläkare respektive infektionsläkare i Region Örebro län, berättar hur utvecklingen kring hiv varit sedan 80-talet och hur vården och behandlingen av hiv-smittade ser ut idag. Jenny Steen (S), regionråd, är moderator under kvällen. Föreläsning hålls den 25 november kl. 18-20 i S:t Nikolai kyrka i Örebro.

Höja kunskapsnivån hos personalen
I Region Örebro län har också en intern informationsinsats för att höja kunskapsnivån hos personal på bland annat vårdcentraler och ungdomsmottagningar genomförts under hösten. Genom ett professionellt bemötande kan hälso- och sjukvården bidra till att situationen för hivsmittade förbättras och att fler väljer att testa sig.

Möts av fördomar
Den här satsningen är viktig för att öka kunskapen om hiv idag, säger Jenny Steen (S), regionråd. Vi vet att människor som lever med hiv möts av mycket fördomar och det här är ett sätt att motverka det.

Medicinska framsteg
Stora medicinska framsteg har gjorts sedan det första fallet av hiv upptäcktes i Sverige för över 30 år sedan. Att leva med hiv innebär något helt annat idag än det gjorde då. Personer med välfungerande hivbehandling kan nu leva ett långt liv och även föda barn, utan att överföra infektionen till någon annan. En felaktig eller föråldrad bild bidrar till diskriminering och stigmatisering av personer med hiv.

I Örebro län lever runt 135 personer med hiv, totalt lever cirka 7 000 personer i Sverige med hiv.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login