Lokalt – Hyresgästföreningen ser ljust på nästa års hyror i Örebro

Av på 4 november, 2016

Hyresgästföreningen har mottagit ett bud från Fastighetsägarföreningen i Örebro och tror att nästa hyreshöjning för de som bor hos privata hyresvärdar representerade av Fastighetsägarföreningen kommer att bli rimlig.

Fastighetsägarna MittNord som representerar drygt 7700 lägenheter i Örebro har nu presenterat sitt yrkande avseende den årliga förhandlingen, vilket avser en höjning från och med den 1 april 2017 i Örebro län.

Yrkandet från Fastighetsägarna är på 1,5 % för samtliga kommuner i Örebro län, vilket är ett förhållandevis lågt yrkande jämfört med andra fastighetsägarföreningarna i landet.

Att vi kommer överens på 1,5 % är inte troligt, vilket vi tror båda parter är överens om, men att deras yrkande hamnar på den nivå som det gör visar på en ömsesidig respekt från parterna. I Örebro har vi ett bra förhandlingsklimat vilket man ska ta tillvara på, och det vet vi att Fastighetsägarna tog hänsyn till vid deras yrkande, säger Hyresgästföreningens förhandlare Marcus Johansson.

Mot bakgrund av de goda förutsättningar som fortfarande råder framför allt genom det låga ränteläget finns det goda möjligheter till lägre uppgörelser. Hyresförhandlingarna för 2015 och 2016 i Örebro slutade med uppgörelser under 1 % och de uppgörelser som har träffats runt om i landet för 2017 ligger i allmänhet runt 0,5 %.

Det är ändå ett balanserat yrkande utifrån ett fastighetsägarperspektiv som Fastighetsägarna i Örebro län kommer med. Utifrån ett hyresgästperspektiv är det emellertid högt och vi ser möjligheter till en lägre uppgörelse. Även om det finns kostnadsökningar på driftsidan som Fastighetsägarna påpekar så måste hyreshöjningarna även anpassas till det rådande låga ränteläget. Vi upplever att vi har ett bra samarbete med Fastighetsägarna och har förståelse för varandras argument och att det därmed finns goda möjligheter att förhandla fram en uppgörelse som upplevs som rimlig både av hyresgästerna och av fastighetsägarna, avslutar Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson.

Den årliga höjningen sker från den 1 april 2017 och förhandlingarna kommer ske fortlöpande tills en överenskommelse är klar.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in