Lokalt | Interreligiösa manifestation i Örebro

Av på 30 januari, 2015

Religiösa ledare kräver ökat stöd från regeringen – manifestationer över hela landet!

I helgen kommer ett uttalande från Sveriges interreligiösa råd att läsas upp i samband med bön eller gudstjänst i moskéer, synagogor, kyrkor och andra heliga rum över hela landet.

I uttalandet tar 14 företrädare från åtta religioner bestämt avstånd från aggressivitet, hat och våld med religionens förtecken. Samtidigt kräver idag dessa företrädare på Aftonbladet debatt att regeringen ska öka stödet till trossamfundens interreligiösa arbete.

Idag skriver företrädare för Sveriges interreligiösa råd för första gången en gemensam debattartikel:

”Vi uppmanar regeringen och kulturminister Alice Bah Kuhnke att skapa förutsättningar för religioner och trossamfund att bidra till ökad förståelse och tolerans, lokalt och nationellt. Vi vill att regeringen tillsätter resurser och utreder hur vi i ett alltmer mångfaldigt samhälle kan dra nytta av erfarenheter såväl i Sverige som internationellt om hur religioner och trossamfund bidrar till ett samhälle med ökad förståelse och tolerans. Den sittande regeringen har i sitt budgetförslag kraftigt minskat stödet till trossamfunden. Vi menar att stödet istället behöver stärkas och breddas för att skapa mötesplatser också mellan olika religioner.”

Onsdagen den 4 februari överlämnas en budkavle av representanter för Sveriges interreligiösa råd till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke klockan 14.00 på Kulturdepartementet.

För att manifestera religions- och trosfrihet genomförs i helgen en manifestation från norr till söder med namnet ”Vägra hata”. På olika platser i Sverige kommer religiösa företrädare att lämna över en budkavle med uttalandet från Sveriges interreligiösa råd i varandras heliga rum. Ett exempel på detta är att Lena Posner-Körösi, ordförande för Judiska Centralrådet och Elvir Gigovic, ordförande för Sveriges muslimska råd läser upp uttalandet i Storkyrkan i Stockholm under gudstjänsten klockan 11.00 söndagen den 1 februari. I Göteborg skickas en budkavle mellan Göteborgs moské, Synagogan, Brämaregårdens kyrka, Betlehemskyrkan och Domkyrkan. En annan går mellan kyrkor, sikhtemplet och buddisttemplet i Angered. Svenska kyrkans biskop Per Eckerdal med flera för över budkavlen till Göteborgs moské och läser därefter upp det angelägna uttalandet.

Vi vill genom denna unika manifestation tydligt visa att religionerna inte är i konflikt med varandra. Vi vill samarbeta och stötta det demokratiska samhället i Sverige och bidra till samhällsbyggande, säger Elvir Gigovic, ordförande Sveriges muslimska råd.

Vi har valt budkavlen som symbol eftersom den sedan urminnes tider varit det svenska sättet att varna för fara, säger Lena Posner-Körösi, ordförande för Judiska Centralrådet.

Vi beklagar djupt att det i religionens namn så ofta väckts hat istället för respekt. Som religiösa företrädare betonar vi respekten och kärleken för andra människor. Religion och hat och våld hör inte ihop, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd och understryker att de religiösa ledarna vill stå vid varandras sida i solidaritet.

När en grupp utsätts för aggressivitet, hot eller våld kommer därför Sveriges interreligiösa råd kunna fatta beslut om stödmanifestationer.

Förutom i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå kommer även interreligiösa manifestationer äga rum i bland annat Linköping, Norrköping, Växjö, Eskilstuna, Örebro och Karlstad. I Linköping samlas man utanför Domkyrkan klockan 11.00 lördagen 31 januari för att gå ner till S:t Larsgatan och avsluta med att läsa upp uttalandet på Stora torget. Även i Umeå äger en interreligiös manifestation rum på Rådhustorget under lördagen klockan 12.00.

För mer information: www.vagrahata.se

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in