Lokalt | Jobben minskar i Örebro

Av på 9 juni, 2015

Nu flaggar arbetsgivarna på flera håll i landet för bistrare tider och mellersta Sverige (Södermanlands, Västmanlands, Örebro och Värmlands län) är inget undantag. Sysselsättningstrenden har minskat mest i hela landet jämfört med föregående kvartal och är nu den lägsta som uppmätts i regionen. Bland de undersökta branscherna lämnar både energisektorn och finans- och fastighetssektorn en stark prognos men det är byggbranschen som ökar mest jämfört med förra kvartalet. Hotell- och restaurangbranschen går däremot ner, sannolikt som en följd av en oro för förändringar avseende både restaurangmomsen och arbetsgivaravgiften för unga.

Sysselsättnings­trenden (se fotnot) för Mellansverige är -8 procent, en betydande minskning med 16 procentenheter jämfört med förra kvartalet och med 15 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Sysselsättningstrenden för riket är +2 procent.

Det kommer oroväckande låga jobbprognoser från både från mellersta Sverige och Västra Götaland, regioner med många industrier och en mängd både stora och små företag. Näringslivet måste nu få tydliga besked från regeringen, inte minst om arbetsgivaravgiften för unga, för att kunna fatta beslut om rekrytering och tillväxt, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

Fortsatt stark efterfrågan i Norrland men Västsverige halkar efter
Arbetsgivarna i hälften av regionerna lämnar positiva jobbprognoser. Mellersta Sverige, det vill säga Södermanlands, Västmanlands, Örebro och Värmlands län lämnar hittills svagaste prognos. Störst efterfrågan på arbetskraft rapporteras återigen från norra Sverige medan Stockholmsregionens och östra Götalands sysselsättningstrend går upp till försiktigt optimistiska +7 respektive +6 procent. Däremot ser det dystert ut för Västsverige som lämnar sin svagaste jobbrapport sedan lågkonjunkturen 2009. Även Skåne går en svag jobbsommar till mötes med negativa -1 procent.

Finans- och fastighetssektorn tror på fler jobb FFF F
Bland de undersökta branscherna lämnar sju av tio en positiv sysselsättningsprognos. Starkast prognos kommer från finans-, fastighets- och uppdragsverksamhetssektorn med sysselsättningstrenden +14 procent. Även energisektorn ser fram emot ett positivt jobbkvartal med ökningar både på kvartals- och årsbasis. Den största minskningen står hotell- och restaurangbranschen för: den rasar ner 17 procentenheter trots att sommarsäsongen står för dörren, men landar trots minskningen på försiktigt positiva +6 procent. Transportsektorn har fortsatta problem med arbetskraftsefterfrågan och rapporterar negativa -3 procent.

Lågt tempo globalt
Globalt rapporteras positiva jobbprognoser från 40 av 42 undersökta länder, men trots detta är det små rörelser och relativt låg aktivitet på arbetsmarknaderna runt om i världen. Sysselsättningen förväntas öka i 11 länder och minska i 22 jämfört med föregående kvartal. USA rapporterar en stark jobbprognos medan Brasilien backar ytterligare. I Europa är det Turkiet, som trots sin svagaste prognos hittills, har störst behov av arbetskraft medan Italien fortsätter att rapportera undersökningens lägsta jobbprognos globalt.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det tredje kvartalet 2015 förväntar sig sju procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, fem procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (87 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +2 procent och även när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +2 procent.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in