Lokalt | Katrin Larsson blir hållbarhetschef

Av på 3 februari, 2015

Katrin Larsson, 54 år från Örebro, blir ny hållbarhetschef i Region Örebro län. I dag är Katrin Larsson områdeschef inom Regionservice i Region Örebro län. Hon har tidigare varit miljöchef i dåvarande Örebro läns landsting och förvaltningschef vid miljökontoret i Örebro kommun med ansvar för bland annat miljö- och klimatfrågor. Hon tillträder den 1 mars.

– Jag är mycket nöjd med vår rekrytering, säger regiondirektör Rickard Simonsson. Katrin har både en bred och djup kunskap inom strategiskt hållbarhetsarbete. Hon har dessutom god erfarenhet av att vara ledare i vår organisation och kan den väl. Hållbarhetsfrågorna med bland annat miljö, klimat, jämställdhet, folkhälsa är viktiga områden för Region Örebro län och det känns bra att ha kunnat rekrytera en kompetent ledare för området.

Social och ekologisk hållbarhet
Inom området hållbar utveckling samlas Region Örebros arbete inom social och ekologisk hållbarhet. Det är frågor inom miljö, energi- och klimat samt folkhälsa, jämställdhet, HBTQ, integration och mångfald.

Katrin Larsson har tidigare varit bland annat miljöchef i Örebro läns landsting i sju år och förvaltningschef miljökontoret i Örebro kommun i sex år. Sedan 2013 är hon områdeschef inom Regionservice, Region Örebro län.

– Det är en spännande och stimulerande utmaning att få vara med om att driva hållbarhetsfrågorna inom Region Örebro län, säger Katrin Larsson. Frågorna har engagerat mig i många år och jag känner att jag kan bidra med både kunskaper och ledarerfarenheter från olika verksamheter.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in