Lokalt | Klart med generalentreprenör för H-huset

Av på 2 oktober, 2015

Region Örebro län fortsätter satsningen på framtidens sjukvård. Generalentreprenör för det nya H-huset vid Universitetssjukhuset Örebro blir byggföretaget NCC Construction. Kontraktet mellan de båda parterna, som nu har skrivits under, innebär att NCC Construction påbörjar den första fasen av det som kommer att bli det nya H-huset vid Universitetssjukhuset Örebro. Beräknad driftsstart är år 2020.

H-huset kommer att innehålla delar av den högspecialiserade vården och ersätta lokaler vid Universitetssjukhuset Örebro som för framtiden inte är ändamålsenliga. Den nya sjukhusbyggnaden har höga miljöambitioner, Miljöbyggnad guld, och siktet är inställt på förbättrad vårdmiljö för patienter och personal.

Region Örebro läns stora framtidssatsning för länsborna
Vi bygger H-huset för framtidens vård. Satsningen ska ge oss goda förutsättningar att även i framtiden kunna utveckla såväl den högspecialiserade sjukvården som bassjukvården i Region Örebro län, säger Marie-Louise Forsberg Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Satsningen betyder också att länets invånare kan känna sig trygga med att vi ska fortsätta att bedriva en utvecklingsinriktad vård i Region Örebro län. H-huset kommer att bli ett  stort och betydande byggprojekt som under flera år kommer att erbjuda många arbetstillfällen i vår region.

Tidplan H-huset
Förberedelsearbetet för H-huset har pågått under en längre tid. Just nu flyttas Södra Grev Rosengatan för att ge plats för den nya byggnaden. Det första spadtaget är planerat till hösten 2016 och år 2020 är det dags för inflyttning.

H-huset kommer att erbjuda dagens och framtidens invånare i Region Örebro län med omnejd högspecialiserad vård med goda förutsättningar, säger regiondirektör Rickard Simonsson.

Partnering

Projektet genomförs som en generalentreprenad med utökad samverkan, så kallad partnering. Det är en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgift. Metoden baseras på ett öppet, transparent och förtroendefullt samarbete där parternas kunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.

Vi är så stolta över att ha fått uppdraget och förtroendet att samarbeta med Region Örebro län i att skapa det nya Högspecialitetshuset. Eftersom vi jobbar i projektformen partnering får sjukhusbygget redan i planeringsstadiet nytta av vår långa erfarenhet av att bygga sjukhus, säger Gustav Falkenström, affärschef på NCC Construction Sverige.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in