Lokalt – Motorbranschen startar pilotprojekt på Tullängsgymnasiet

By on 7 november, 2016

Motorbranschens Yrkesnämnd startar i dag ett pilotprojekt – Motorbranschcollege (MBC) tillsammans med fyra skolor runt om i Sverige. Satsningen syftar till att stärka utbildningskvaliteten och därmed öka andelen sökande till gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar.

Motorbranschen har en utmaning att stärka kompetensförsörjningen för framtiden. Bara de närmaste tre åren behöver branschen anställa 5 500 personer. Samtidigt söker allt färre ungdomar till de fordonstekniska programmen.

– Vi har lyssnat på företagen. För att vända trenden och möta kompetensbehovet, samt öka kvaliteten på utbildningarna vill vi införa ett kvalitetssystem – Motorbranschcollege. Vi gör detta med utgångspunkten att kvalitet även driver rekrytering till branschen, säger Caj Luoma, verksamhetschef för Utbildning och Arbetsmarknad, MAF.

– Vi står ju inför stora utmaningar både vad gäller kompetensförsörjning, digitalisering, kvalitet och samverkan. Exempelvis har arbetet med Teknikcollege för industrin fungerat mycket bra. Därför känns det som ett naturligt steg att göra samma sak även på motorbranschsidan, säger Lina Skoglund, IF Metall och vice ordförande i Motorbranschens yrkesnämnd.

Fyra skolor ingår i piloten
Jämtlands gymnasium Fyrvalla i Östersund, Edströmska – Mälardalens Fordons- och Transportutbildningar i Västerås, Tullängsgymnasiet i Örebro och Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium ingår i pilotprojektet som pågår mellan 7 november och 19 maj 2017.

– De delaktiga skolorna är mycket engagerade och vi har en spännande tid framför oss. Under pilotprojektet kommer tester och utvärdering ske i nära dialog med skolorna. När pilotprojektet är klart är planen att MBC ska användas i en fullskalig modell, säger Jonas Hehrne, projektledare för Motorbranschcollege.

Om MBC
Motorbranschcollege är ett kvalitetsledningssystem med sex kriterier för fordonstekniska gymnasieskolor. Kriterierna ska säkerställa utbildningarnas kvalitet gentemot elever, lärare och företag.

Kriterierna omfattar:
en säkrad kompetensförsörjning
en stärkt samverkan mellan skolan och branschen
kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen
en god kompetensutveckling av yrkeslärarna
ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

Klarar skolan de sex kriterierna certifieras den som Motorbranschcollege.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login