Lokalt | Ny förvaltningschef tillika programdirektör

By on 24 november, 2015

Den 1 januari 2016 tillträder Daniel Jansson-Hammargren tjänsten som förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltningen tillika programdirektör för Social välfärd.

Daniel har sina rötter i Lerbäck i södra Närke och bor idag tillsammans med sin familj i Örebro.
Han har bland annat arbetat som enhetschef inom Älvtomta hemvård, som individ- och familjeomsorgschef i Nora kommun och som områdeschef för Försörjningsstöd- och Arbetsmarknad (Vuxam) i Örebro kommun. De senaste åren har han arbetat som chef inom psykiatrin, först på Region Örebro län och nu senast på Landstinget Västmanland.

– Vi hälsar Daniel Jansson-Hammargren välkommen till Örebro kommun. Daniels erfarenheter av både kommunal verksamhet inom socialtjänstområdet och Landstingets verksamhet inom hälso- och sjukvård ser vi som en styrka för att medverka till att utveckla och förnya vår verksamhet, säger kommundirektör Staffan Isling.

– Genom att skapa gemensam chef för vård och omsorg och programdirektör för social välfärd kan vi skapa ökad utveckling och tydligare styrning av vår äldreomsorg. Vi har påbörjat ett utvecklingsarbete inom programområdet, och jag ser fram emot fortsatt arbete på inslagen väg. Daniel har bra erfarenheter att bidra med i det påbörjade arbetet, säger Rasmus Persson (C), ordförande för Programnämnd Social välfärd.

– Jag känner mig både hedrad och oerhört motiverad över att ha blivit anförtrodd detta uppdrag. Förvaltningen Vård- och omsorg ligger mig väldigt varmt om hjärtat. I och med mitt genuina samhällsintresse, inte minst inom välfärdssektorn, ser jag också fram emot uppdraget som programdirektör för Social välfärd. Dessutom har jag alltid trivts med Örebro kommun som arbetsgivare och är verkligen glad över att få komma tillbaka och bidra till att utveckla kommunen, säger Daniel Jansson-Hammargren.

– Vi tror att Daniel kommer att bli en god kraft i vård- och omsorgsförvaltningarnas arbete med att kunna erbjuda Sveriges bästa äldreomsorg, och ser fram emot ett gott samarbete, säger Marie Brorson (S), ordförande i Vård- och omsorgsnämnd öster och Gunhild Wallin (C), ordförande i Vård- och omsorgsnämnd väster.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login