Lokalt | Samordnare för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism och droger

Av på 10 september, 2015

Den 1 december tillträder Sven-Göran Wetterberg tjänsten som strategisk samordnare för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och droger, och blir därmed en del av Örebro kommuns säkerhetsavdelning.

Kartlägga, utveckla och samordna
Uppdraget innebär bland annat att samordna kommunens interna och externa arbete, samverka regionalt, nationellt och internationellt, utveckla metoder och styrdokument, svara för kartläggningar, analyser och uppföljningar.

I tjänsten inom det våldbejakande området ingår också att vara kontaktperson för det nationella arbetet som leds av Mona Sahlin.

Den här tjänsten ger oss förutsättningar att på ett bra sätt samordna kommunens alla ansträngningar för att motverka både droganvändning och våldbejakande extremism och det känns skönt att rekryteringen nu är klar, säger Mats Brantsberg, säkerhetschef i Örebro kommun.

Från utredare till samordnare
Sven-Göran kommer närmast från socialtjänsten i Örebro kommun där han varit gruppledare och arbetat med att utreda behov och bevilja insatser, främst rörande personer med missbruk.

Förebyggande arbete handlar mycket om att stärka det friska och fungerande, säger Sven-Göran Wetterberg. Ett bra förebyggande arbete måste självklart bygga på kunskap och där är samverkan och att bilda nätverk en väsentlig del i att identifiera riskgrupper, avslutar Sven-Göran.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in