Lokalt | Statsrådet Gabriel Wikström besökte Region Örebro län

Av på 20 mars, 2015

I dag den 20 mars besökte folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) Region Örebro län. Där fick han under ett par timmars besök bekanta sig med Beroendecentrums uppbyggnad av ett nationellt dopningscentrum, en internationellt spännande knäprotes från Lindesbergs lasarett samt en toppmodern hybridsal för hjärtsjukvård på Universitetssjukhuset Örebro. Utmaningar för ett ungt universitetssjukhus var också en av frågorna som diskuterades med bland andra regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) och regiondirektör Rickard Simonsson.

Det har varit väldigt intressant att få komma hit till Region Örebro län och fått se olika verksamheter som ni bedriver, säger statsrådet Gabriel Wikström. Särskilt spännande är det att se hur en mindre region också utvecklar spetskompetens som till exempel Beroendecentrums dopningsarbete och Lindesbergs lasaretts kunskap omkring knäproteser. Det är något jag tar med mig, att man inte behöver vara ett stort och anrikt sjukhus eller region för att driva utvecklingen inom hälso- och sjukvård framåt.

Det är jätteroligt att statsrådet har kommit hit och fått se något av den utveckling vi bedriver i Region Örebro län, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson, regionstyrelsens ordförande. Det har varit viktigt att få visa att vi finns i framkant inom flera områden och vi är med och driver utvecklingen framåt. Vi har ett ungt universitetssjukhus och också ett ungt universitet som kan jobba otraditionellt utan starka hierarkier. På så sätt kan vi åstadkomma mycket trots att vi inte är så stora. 

Regeringens uppdrag att bygga upp dopningscentrum
Statsrådets besök inleddes på Beroendecentrum som har fått regeringens uppdrag att fördjupa kunskapen om dopningsmissbruk och utveckla behandlingsformerna för personer som missbrukar dopningsmedel. I uppdraget ligger också att göra förberedelser för ett framtida nationellt kunskapscenter. Tommy Strandberg från Beroendecentrum redovisade arbetet.

Lindesbergs lasarett i internationellt samarbete om knäproteser
Nästa punkt på programmet var ortopeden Christer Lundgren, Lindesbergs lasarett, som berättade om sitt internationella samarbete omkring knäproteser som utformas utifrån varje patients specifika behov. I Lindesberg tas tredimensionella MR-avbildningar av patientens knä som sedan skickas till Memphis, USA, där protesen ”ritas”. Ritningen skickas sedan till Lindesberg där klartecken ges för tillverkningen av den designade protesen. Till skillnad från en konventionell knäprotes betyder det minskat lidande och snabbare rehabilitering för patienten.

Utmaningar för ett ungt universitetssjukhus
Hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Olsson och områdeschef Anders Ahlsson talade sedan om styrkor, möjligheter och utmaningar för ett ungt universitetssjukhus som har såväl kliniskt arbete, forskning och utbildning som uppdrag.

Toppmodern hybridsal för hjärtsjukvård
Gabriel Wikströms möte med Region Örebro län och dess företrädare avslutades i hybridsalen på Universitetssjukhuset Örebro. Hybridsalen är en toppmodern operationssal för hjärt- och kärloperationer där man kan kombinera modern röntgenteknik med kirurgi i steril miljö. Salen används exempelvis för att behandla bråck som uppstått på stora kroppspulsådern, till hjärtklaffoperationer eller till behandling av kärlförträngningar. Salens dubbla funktioner innebär att man kan genomföra avancerade ingrepp med kateterteknik i kombination med mindre kirurgiska snitt vilket kan betyda både snabbare och enklare ingrepp.

Lokalt
Örebronyheter

Bildtext: Ministerbesök. Områdeschef Anders Ahlsson, ortoped Christer Lundgren, Lisa Dahlpil, politisk sekreterare,  statsrådet Gabriel Wikström, regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson, regiondirektör Rickard Simonsson, hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Olsson.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in