Lokalt | Uppgörelsen mellan Örebro kommun och Attendo Sverige AB är klar

Av på 9 september, 2015

Attendo Sverige AB och Örebro kommun har haft en tvist rörande hävning av ett avtal avseende driften av Elgströmska huset.

Kommunen beslöt att häva avtalet den 18 oktober 2013. Parterna har olika uppfattningar i fråga om det varit rätt att häva avtalet.

Mot bakgrund av händelseutvecklingen sedan 2013 och mot bakgrund av att fortsatt tvist innebär en dålig användning av skattemedel oavsett utgång i tvisten har parterna funnit att det inte längre är påkallat att driva tvisten vidare.

Både kommunen och Attendo är eniga om att prioritera brukarintresset och effektivast möjliga användning av skattemedel för att skapa förutsättningar för bästa möjliga vård.

Kommunen ifrågasätter inte Attendos förmåga och kompetens att leverera god vård. Om kommunen framöver beslutar att genomföra upphandlingar av vårdtjänster ser kommunen positivt på att Attendo deltar som anbudsgivare.

Parterna lämnar nu tvisten bakom sig och ser med tillförsikt på framtiden.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in