Lugnande besked gällande ADHD-mediciner

Av på 7 augusti, 2021

Vuxna med ADHD som började med metylfenidat, även känt som Concerta och Ritalin, när de var barn kan nu känna sig lugna kring eventuell oro gällande dessa läkemedels långtidseffekter på hjärnan, enligt en nyligen publicerad studie på rhesusapor. Forskare från FDA i USA använde tekniken mikro-PET-DT för att mäta effekterna av flera år med höga doser metylfenidat på rhesusapor. De fann att långvarig användning inte hade en varaktig inverkan på dopamin-neuronens funktion i hjärnan.

“Våra data tyder på att även vid en dos högre än de doser som ADHD-patienter får så ger långvarig användning av metylfenidat inte några negativa effekter på dopaminsystemet”, skriver Dr Xuan Zhang, forskare vid FDA, i studien.

Ökar dopamin i hjärnan

Metylfenidat har funnits sedan 40-talet. Läkemedlet ökar nivåerna av dopamin i hjärnan vilket ger människor med ADHD en bättre funktionsnivå. Rhesusapor valdes i studien eftersom deras genetiska likhet med människor gör att man kan överföra resultaten till den mänskliga hjärnan.

“Forskarna började behandla aporna när de var ungdomar och fortsatte med behandlingen även när aporna blivit vuxna. Resultaten överensstämmer med bevis från andra studier som tyder på att långvarig behandling med terapeutiska doser av metylfenidat har få eller inga långvariga neurokemiska effekter, skriver forskarna. “Dessa data tyder på att långvarig användning av metylfenidat inte påverkar funktionen av hjärnans transmittorsubstanser negativt”, konstaterar Zhang. 

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: David Grönte Medicinsk Konsult AB

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in