Mäklarpanelen: Stigande villapriser 2021

Av på 31 december, 2020

Under 2020 har har efterfrågan varit stark och bostadspriserna har stigit trots pandemin. Kommer 2021 se likadant ut? Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att en majoritet av mäklarna tror stigande villapriser medan drygt 6 av 10 tror på stillastående bostadsrättspriser. Resultaten visar även att fördelen för säljarna på bostadsmarknaden sjönk något i december vilket är normalt för årstiden.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 425 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. Den här gången har mäklarna fått förutspå hur priserna kommer att utvecklas under nästa år. På frågan ”Vad tror du om prisutvecklingen på villor i ditt område under 2020?” svarade 50 % stigande priser, 48 % svarade stillastående priser och endast 2 % tror på sjunkande villapriser. Motsvarande siffror för bostadsrätter ser annorlunda ut – 29 % tror på stigande priser, 64 % på stillastående och 7 % på sjunkande.

Under 2019 har vi sett att bostadsmarknaden har fortsatt att fungera trots pandemin och många svenskar har haft stort fokus på sina hem. Det har gett en stark efterfrågan. Överlag tror våra mäklare att det kommer att hålla i sig även nästa år. Låga räntor och bostadsbrist på många orter ger förutsättningar för stabila eller stigande priser, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

-Flest mäklare tror på stigande villapriser och stillastående bostadsrättspriser. Det är en förlängning av det vi sett under 2020 – väldigt stark efterfrågan på villor och större lägenheter medan försäljningen mindre bostadsrätter är lite trögare. Förstagångsköpare och ensamhushåll är de som har minst marginaler och drabbats mest av pandemin, säger Johan Engström.

Minskat övertag för säljarna i december – vanligt för årstiden
På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 6,7 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 6,97 när samma fråga ställdes i oktober och 5,07 i december 2019. På riksnivå minskar alltså fördelen för säljarna på bostadsmarknaden – något som brukar ske i december.

December är en speciell månad på bostadsmarknaden och nu inför jul går aktiviteten ner och det brukar avspeglas i siffrorna. Överlag har vi en fortsatt stark efterfrågan även i december och det har gjorts mycket bostadsaffärer jämfört med tidigare år, säger Johan Engström.

Resultat från Mäklarpanelen december 2020:

”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna).

Totalmarknad Dec Okt Aug Jun Apr Jan Dec Okt Aug Jun Apr Jan Dec
Riks 6,7 6,97 6,41 5,22 4,25 5,59 5,08 5,17 5,05 4,72 4,52 4,19 4,03
Stor-Stockholm 6,59 7,11 5,94 4,72 3,41 5,6 5,06 4,59 4,33 4,13 3,8 3,12 3,32
Stor-Göteborg 6,26 6,97 6,41 5,29 3,84 5,94 4,86 5,42 4,92 4,64 3,92 3,71 3,38
Stor-Malmö 7,13 7,17 7,29 5,48 4,83 7 6,19 6 5,61 5,59 5,26 4,38 4,22
Större ort 5,98 6,91 6,48 4,78 4,23 5 4,55 4,91 4,97 4,45 4,15 4 4,21
Mellanstor ort 6,93 6,83 6,43 5,5 4,74 5,56 5,16 5,09 5,34 4,94 4,89 4,86 4,35
Mindre ort 6,88 6,95 6,5 5,5 4,55 5,44 5,18 5,55 5,42 5,02 5,19 4,75 4,45

”För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu”, på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna).

Nyproduktion Dec Okt Aug Jun April Jan Dec Okt Aug Juni April
Riks 4,89 4,92 4,78 3,99 3,83 4,35 4,05 3,71 3,45 3,28 3,15
Stor-Stockholm 4,76 4,66 4,4 3,24 3,22 4,23 3,52 2,96 2,15 2,65 2,17
Stor-Göteborg 4,63 5,57 4,33 4,2 4,06 4,68 4,5 3,73 3,4 2,87 2,75
Stor-Malmö 6 5,88 4,75 3,17 3,56 4,91 4 5,12 5,18 4,4 4,38
Större ort 4,47 4,08 4,55 4,09 4,19 4,28 3,5 3,13 3,46 3,29 2,75
Mellanstor ort 5 5,17 5,33 4,84 4,39 4,06 5,08 4,48 3,82 3,77 4,06
Mindre ort 4,88 4,64 4,78 4,03 3,72 4,48 3,93 4,03 4,66 3,55 4,09

Vad tror du om prisutvecklingen för villor i ditt område under 2021?

Villor Riks Sthlm Göteborg Malmö Större Mellan Liten
Stigande 50 46 35 56 50 57 50
Stillastående 48 50 65 44 50 43 48
Sjunkande 2 4 0 0 0 0 2

Vad tror du om prisutvecklingen för bostadsrätter i ditt område under 2021?

BR Riks Sthlm Göteborg Malmö Större Mellan Liten
Stigande 29 29 24 35 32 25 28
Stillastående 64 60 71 60 64 65 66
Sjunkande 7 10 5 5 4 10 6

Vad tror du om efterfrågan på nyproduktion i ditt område under 2021?

Nyproduktion Riks Sthlm Göteborg Malmö Större Mellan Liten
Ökad efterfrågan 32 39 24 41 21 36 30
Oförändrad efterfrågan 60 51 70 55 70 57 62
Minskad efterfrågan 8 11 6 5 9 7 8

Om Mäklarpanelen
Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 26-30 oktober 2020 och totalt svarade 405 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.

Ekonomi | Regionalt
Örebroguiden

Källa: Fastighetsbyrån

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in