Många föräldrar missar skolförsäkringarna

By on 21 september, 2023
Arkivbild

Många föräldrar känner inte till att både förskolor och skolor har olycksfallsförsäkringar för sina elever, försäkringarna gäller ofta dygnet runt och även på helger och lov.

När skolor och kommuner inte informerar ordentligt om de försäkringar som finns, missar föräldrar att anmäla sina barns olycksfallsskador till skolförsäkringen.

– För att det ska vara möjligt att få ersättning måste föräldrarna själva anmäla skadan till skolans försäkringsbolag. Skolan kan inte göra det, så det krävs att du som är förälder vet om att den finns, säger Jenny Sparring, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Information om skolförsäkringen bör finnas på skolans eller kommunens webbplats, men saknas ofta. Föräldrar kan då kontakta skolledningen.

Att göra själva anmälan till skolförsäkringen brukar vara enkelt. Ofta räcker det med att fylla i ett formulär på det aktuella försäkringsbolagets webbplats. Försäkringsbolagen har sedan ett utredningsansvar. De ska se till att de försäkrade får de ersättningar de har rätt till.

Skolförsäkringen gäller för skador som är så pass allvarliga att barnet måste uppsöka vård. För att få ersättning för ärr måste ärren ha behandlats av en läkare genom att sys, tejpas eller limmas. Om barnet får bestående men går det att få ersättning för medicinsk invaliditet och om barnet skadas så allvarligt att det inte kommer ut i arbete kan man få ersättning för ekonomisk invaliditet.

 – Glöm inte att anmäla skadan till samtliga barnförsäkringar och olycksfallsförsäkringar som barnet omfattas av. Vid en olycksfallsskada kan man få ersättning från flera försäkringar, avslutar Jenny Sparring.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Konsumenternas

You must be logged in to post a comment Login