Mark- och miljödomstolen ger Nora kommun rätt om detaljplanen för Christinelund

Av på 16 juni, 2021

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen antog under hösten 2019 ett förslag till detaljplan för Christinelundområdet i Nora kommun. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som nu går på samhällsbyggnadsnämndens linje.

Marken vid Älvestorp 4:1 som är föremål för planläggning Omfattas sen tidigare av Detaljplanen för Hitorp III (Christinelund) som antogs 1990. Området är utpekat som ett utvecklingsområde för bostäder i kommunens översiktsplan.

Överklagande yrkade på att området bör betraktas som brukningsvärd jordbruksmark, men mark- och miljödomstolen väljer att följa kommunens linje om att området inte omfattas av detta och att detaljplanen från 1990 redan klargjort att området inte är att betrakta som jordbruksmark.

– Det här är ett viktigt prejudicerande beslut för framtida samhällsutveckling i Nora kommun, men även resten av landet. Med det här beslutet skapar vi förutsättningen för att erbjuda bostäder i ett attraktivt område och ytterligare stärka Noras framtida utveckling, säger kommunstyrelseordförande Tom Rymoen (M).

– Det har varit en lång process men nu ser vi fram emot att kunna utveckla Nora och möjliggöra för ny bebyggelse. Vi vet att det är ett högt tryck på bostäder i kommunen och detta skapar förutsättningar för att stärka Noras attraktivitet ytterligare, med bostäder som har ett fantastiskt läge, säger kommunalråd Solveig Oscarsson (S).

Genom att mark- och miljödomstolen går på samhällsbyggnadsnämndens linje börjar detaljplanen gälla direkt. Nu fortsätter processen till nästa steg. Sedan tidigare finns ett markanvisningsavtal med en exploatör som nu har möjlighet att bygga på området.

– Kommunen får med denna dom från överdomstolen bekräftelse på att detaljplanen tagits fram på ett rättssäkert sätt, samtidigt som vi nu kan fortsätta utveckla bostadsbeståndet, säger Simon Ljunggren, samhällsplanerare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Länet
Örebronyheter

Källa: Nora kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in