Medborgardialoger – viktiga instrument för den lokala demokratin

Av på 11 oktober, 2020
Vår demokrati – värd att värna varje dag är en nationell satsning för att stärka och utveckla demokratin i Sverige och säkra att den står sig stark även de kommande 100 åren.

Medborgardialoger kan vara viktiga instrument för den lokala demokratin! Det konstaterar bland annat Lillemor Bodman (M) och John Omoomian (S) som representerar Lindesbergs kommun i Demokratinätverket i Örebro län.

Medborgardialoger kan bli ett av de åtagande som Lindesbergs kommun skriver in i sin Deklaration för en stark demokrati.

Tio av länets tolv kommuner har skrivit under Deklaration för en stark demokrati – och flera av dessa har i sina åtaganden deklarerat att de ska intensifiera arbetet med medborgardialoger på olika sätt för att stärka demokratin. Lindesberg och Nora har ännu inte skrivit under deklarationen – men Lindesbergs kommun har för avsikt att göra det vid ett senare tillfälle.

Kommunfullmäktiges ordförande Arnold Bengtsson (S) har ett möte på måndag (12 oktober) med kommunstyrelsens ordförande Irja Gustafsson (S) och kanslipersonal för diskussion om åtaganden i deklarationen – och om hur frågan förs vidare för beslut på rätt nivå.

“Medborgardialog kan naturligtvis vara bra för demokratin – dock kräver det att man är medveten om vad man gör. Verktyget medborgardialog har sedan flera år funnits med i kommunens ‘verktygslåda’ – men fel använt kan verktyget ha en motsatt effekt enligt vissa undersökningar”, skriver Arnold Bengtsson till LindeKultur.

Medborgardialog kan innefatta olika nivåer av inflytande.

Ur Lindesbergs kommuns Riktlinjer för medborgardialog:

“Dialogen är ett sätt för förtroendevalda och tjänstepersoner att kontakta, bjuda in och prata med människor för att få reda på vad de tycker om olika frågor i kommunen. Medborgarnas åsikter kan sedan bli underlag för beslut. En grundförutsättning för att det ska vara meningsfullt att arbeta med medborgardialog för både politiker, tjänstepersoner och medborgare är att de som initierar dialogen ska ha ett verkligt intresse av att ta del av resultatet och ta hänsyn till vad medborgarna tycker i den aktuella frågan.”

För att komma fram till vilka frågor som kan vara aktuella för en medborgardialog bör följande två frågor vara vägledande:

1) Behöver vi som förtroendevalda mer kunskaper om medborgarnas värderingar, prioriteringar och åsikter i denna fråga för att fatta det bästa beslutet?

2) Kan en medborgardialog i denna fråga ge medborgarna större kunskaper om kommunens ansvar och behov av prioriteringar? En avgörande fråga för om en medborgardialog ska genomföras eller inte är: Kommer vi att låta oss påverkas av resultatet? Är svaret ja på den frågan är det aktuellt att överväga en medborgardialog.

Kan medborgardialoger stärka demokratin?

Hur Region Örebro län och länets kommuner kan föra medborgardialoger i komplexa frågor tas upp i Demokratinätverket i Örebro län – ett regionalt nätverk som erbjuder företrädare för region, kommuner och andra samhällsaktörer en arena för att utbyta erfarenheter och kunskap om demokratiska arenor.

Lillemor Bodman (M) och John Omoomian (S) representerar Lindesbergs kommun i Demokratinätverket i Örebro län – och så här svarar de på frågorna: Kan medborgardialoger stärka demokratin? Kommer Lindesbergs kommun att ha med detta i sina åtaganden i deklarationen som ska skrivas under?

Lillemor Bodman (M): “Medborgardialoger kan vara och är viktiga instrument för demokratin! Demokratin är något som vi alla måste kämpa för och arbeta aktivt med. Min mening är att vi måste jobba med detta tidigt i skolan med att lära barnen att aktivt lära sig vad demokrati innebär. Att det till exempel handlar om både skyldigheter och rättigheter och alla människors lika värde. Att lära sig att respektera olika åsikter och att kunna diskutera dessa. I denna anda skulle det vara av vikt att stärka klassråd/elevråd i skolan – det finns utbildningar för detta som är mycket bra. Medborgardialoger bör förberedas noggrant för att få avsedd effekt och kan se olika ut beroende på vad som ska diskuteras. Jag utgår ifrån att medborgardialoger kommer att finnas med i framtiden i någon form.”

John Omoomian (S): “Svar på fråga 1: Ja. Svar på fråga 2: Det hoppas jag”.

Politik | Länet
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in