Mer el till bra pris i Sverige

By on 5 juli, 2022
Arkivbild

Så vill regeringen säkerställa mer el till bra pris i Sverige – nya “kraftpaketet”, 21 juni presenterade regeringen ett nytt paket där man ser över hur Sverige ska kunna säkerställa mer el till bra pris i Sverige.

Att säkerställa utbudet av el i hela Sverige är av yttersta vikt för elektrifieringen av samhället där man går från fossila bränslen till el. Nedan redogör man för vad regeringens satsning innebär.

Regeringens “kraftpaket” innehåller förslag om solkraft, vindkraft, vattenkraft, kraftvärme, fjärrvärme och kärnkraft. Inför valet lyfter regeringen också fram att de vill bjuda in till blocköverskridande energipolitiska samtal.

– Vi ska säkra mycket och billig el för Sveriges hushåll och företag. Då behövs all elproduktion vi kan få, och en långsiktig energipolitik. Inte en polariserande debatt. Därför presenterar vi ett brett paket för mer elproduktion i flera olika kraftslag, och bjuder in till blocköverskridande energipolitiska samtal. Så tar vi ansvar för Sverige, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar.

Detta innebär regeringens satsning och vi citerar regeringens egna ord:

….

Solceller på offentliga byggnader

Regeringen kommer utreda möjligheten att ställa krav på att installera solceller på offentliga och kommersiella byggnader, så att de som kan bidra med elproduktion också gör det.

….

Kompensation för vindkraft

Regeringen kommer ta fram ett system för att kompensera dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad samt genomarbetade förslag för att ge kommunerna starkare incitament för att medverka till utbyggd vindkraft.

….

Halvering av tillståndstiden för havsbaserad vindkraft

Nytt mål om att tiden att få tillstånd för vindkraft långt ute till havs ska halveras mot idag, genom att bland annat se över tillämplig lagstiftning, effektivisera regeringens egen handläggning och med hjälp av regeringens nya havsplaner.

….

Se över kärnkraften

Regeringen kommer ge Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att se över vilken utveckling av regelverket och andra åtgärder som behövs för att man ska kunna utnyttja både befintlig och framtida kärnkraft. Uppdraget kommer att omfatta att ta fram nya föreskrifter för ny reaktorteknik såsom små modulära reaktorer (s.k. SMR).

Regeringen ger också två uppdrag där de ska Havs- och “följa upp och analysera arbetet med att förse vattenkraften med moderna villkor, för att säkra största möjliga nytta för vattenmiljön och för nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel” samt “ett andra uppdrag för att utreda vattenkraftens lokala och regionala nytta, bland annat ur ett elberedskapsperspektiv.”

Hur ser vi på Kundkraft på detta?

– Regeringens satsning bör ses utifrån det faktum att det är några månader kvar till valet men alla former av initiativ för att säkerställa mer fossilfri el är viktigt. Det är även viktigt att få till en ökad stabilitet i elpriset för att underlätta för elkonsumenterna att planera sin ekonomi. Personligen tycker jag därför det är bra att man därför ser över möjligheten för ny kärnkraft, säger Kundkrafts VD Anders Kaijser.

Sverige
Örebronyheter

Källa Kundkraft

You must be logged in to post a comment Login