Mer hälsodata ska samlas in

By on 31 mars, 2023
Arkivbild

Mer hälsodata ska samlas in för att stärka sjukvården, regeringen tillsätter en särskild utredare med uppdraget att se över regelverket för hälsodataregister.

Idag saknas viktiga uppgifter om primärvårdens verksamhet och användning av läkemedel inom sjukvården. Det försvårar uppföljning och utveckling.

– Syftet med att samla in och hantera hälsoinformation är att vi får bättre möjligheter att se helheten, allt från läget i primärvården till väntetider och läkemedelsförskrivningar. Det är en förutsättning för att kunna genomföra reformer för en bättre hälso- och sjukvård och bättre folkhälsa, säger socialminister Jakob Forssmed.

Hälsodata är information relaterad till en persons eller grupps hälsa, vård eller livssituation. Tillgången till hälsodata är central för styrning, uppföljning och utveckling av hälso- och sjukvården. Insamlandet av hälsodata är också viktig för forskningen och Sveriges konkurrenskraft inom life science.

De nationella hälsodataregister som finns i Sverige har god täckning och kvalitet, men det saknas i dag flera centrala typer av information om medborgarnas hälsa och vårdkontakter. Exempelvis saknas nationellt primärvårdsregister och tillförlitliga uppgifter om väntetider, köer och användning av läkemedel i vården.

­– Nationellt insamlade uppgifter är nödvändiga för att kunna följa upp primärvårdens verksamhet, utbyggnad och vårdförlopp. De behövs också för att vi ska kunna se att patienter erbjuds vård i rimlig tid, inom ramen för den lagstadgade vårdgarantins tidsgränser. Att ta vara på och möjliggöra användning av de hälsodata som finns är också en förutsättning för att svensk medicinsk forskning och life science ska ligga i framkant, säger socialminister Jakob Forssmed.

Regeringen tillsätter Ingela Alverfors som särskild utredare med uppdraget att bland annat analysera regelverket för hälsodataregister och föreslå regler för behandling av uppgifter från de områden där nationell insamling saknas, till exempel från primärvården och uppgifter om användning av läkemedel som ges i vården. Utredaren ska också analysera och föreslå ett samlat regelverk för hälsodataregister och i samband med detta göra en integritetsanalys. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2024.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Socialdepartementet

You must be logged in to post a comment Login