Metalldetektorsökning i närkemyllan – länsmuseet arrangerar publik arkeologi

Av på 8 oktober, 2021
Arkivbild

Succén med att söka efter forntida fynd i närkemyllan med hjälp av metalldetektor fortsätter!

Under tre dagar, den 15 – 17, oktober arrangerar länsmuseet och Sveriges Metallsökarförening i samarbete med hembygdsföreningen Glanshammars Sockensmagasin en publik undersökning med metalldetektorer vid Storsicke i Glanshammar. 

Allmänheten bjuds in till guidade visningar med möjlighet att själv prova på hur det är att söka efter fynd med metalldetektor.

För den som är intresserad av arkeologi och förhistoria är hela området kring Glanshammar och särskilt längs Äverstaån en av Närkes mest spännande platser. Storsicke har ett strategiskt läge på höjden, med närhet till Äverstaån och äldre färdvägar, under både förhistorisk och historisk tid. Ett par kilometer uppströms ån gjordes för över 70 år sedan ett unikt bronsåldersfynd – Hassleskatten.

Vid Storsicke har man även hittat fynd från järnålder som tyder på att människor bott och även framställt järn på platsen. Det förekommer även medeltida lösfynd och platsen har historiska belägg från 1478 och framåt.

Länsmuseet kommer samtidigt att finnas på plats med en mobil utställning där några av de metallföremål som tidigare hittats visas, och även den fina kopian av Hassleskatten. Personal från museets Landskapsobservatorium medverkar, och vill prata om det som dyker upp ur marken med besökare och allmänhet, men också om landskap, historia och framtid i Glanshammar.

Guidade visningar:

  • Fredag 15 oktober kl 13.00 & kl 15.00
  • Lördag 16 oktober kl 11.00, kl 13.00 & kl 15.00
  • Söndag 17 oktober kl 11.00 & kl13.00

Kultur | Örebro län
Örebronyheter

Källa Örebro Läns Museum
Kontakt arkeologi:
Martin Edlund – martin.edlund@olm.se 019-602 87 75
Martin Rundkvist – martin.rundkvist@olm.se 070-929 56 28
Kontakt Landskapsobservatorium:
Birgitta Elfström – birgitta.elfstrom@olm.se 070-787 94 48
Evenemanget genomförs med stöd av Örebro Läns Hembygdsförbund genom Gustav S O Svenssons och Elsa Sternhammar-Svenssons fond.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in