Minskade ångest- och depressionssymtom ett år efter knäoperation

By on 18 september, 2020
Överläkare Aamir Mahdi, foto: privat bild.

Patienter som genomgått en knäoperation påverkas positivt även i sitt psykiska mående, det är resultatet av Aamir Mahdis forskning på ortopediska kliniken.

”Vi såg att ångest- och depressionssymtom hade minskat hos de här patienterna ett år efter operation. Det skulle kunna spegla minskning av smärta och förbättring av funktionen”, säger överläkaren Aamir Mahdi på Universitetssjukhuset Örebro.

I studien ingick patienter som led av knäartros och fick en knäprotes. I en del av sin forskning har han undersökt hur proteskirurger informerar sina patienter före operation och vad de gav för information. Det finns 311 proteskirurger i landet och av dem svarade 70 procent på enkäten. Enkätsvaret visade att många kirurger tycker att det är en viktig fråga att prata med patienten om hur den mår psykiskt. 42 procent diskuterar med patienten om eventuella komplikationer som kan uppstå.

– Det är viktigt med förståelse av sambandet mellan ångest och depression samt resultaten efter knäplastikkirurgi. En gemensam förväntning hos patienterna är att operationen ska göra dem återställda i knät, säger Aamir Mahdi, överläkare på ortopediska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Bland de patienter som hade ångestsymtom före operationen hade 59 procent förbättrats avseende sin ångest ett år efter operation. Resultatet för den grupp som hade depressionssymtom hade förbättrats med 60 procent efter ett år.

Studien visar hur viktigt det är att informera patienten före operation och att inte skjuta upp operationen enbart på grund av patientens ångest- eller depressionssymptom som kan komma till följd av knäbesvär. 

I min forskning såg jag att även de patienter som har psykiska symptom eller en psykisk diagnos också får bra resultat men samtidigt är det viktigt att bedöma dem innan operation så man inte ökar deras lidande, avslutar Aamir Mahdi.

Viktigt med rimliga förväntningar

Patientens förväntningar spelar stor roll när det gäller tillfredställelse efter att den fått en knäprotes. Cirka hälften av proteskirurgerna frågar sin patient om dennes förväntningar på operationen. Många önskningar är mer generella som att kunna klara sig själva och få tillbaka rörelsen i knät. Sedan finns de mera specifika som att kunna dansa igen, spela golf eller kunna cykla. 

Faktaruta

Årligen görs det cirka tusen knäoperationer på Lindesbergs lasarett.

Hälsa | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Universitetssjukhuset Örebro

You must be logged in to post a comment Login