MSB skickar materiellt stöd till Sudan

Av på 2 januari, 2021
Huvuddelen av den materiel och utrustning som används vid internationella insatser finns i förråd i Kristinehamn.

Under lördagen 2 januari har Sverige, via MSB, skickat basläger med kontorslösningar till Sudan. Sverige har tillsammans med Danmark, Estland, Norge och Luxemburg bidragit till totalt tre basläger.

– Fördelen är att när fler länder går samman kan vi vara ett större och kraftfullare stöd på plats, säger Sofia Westberg, projektledare på MSB.

Närmare 50 000 flyktingar har tagit sig över gränsen till Sudan med anledning av konflikten i Tigray, Etiopien. Baslägren kommer att användas av FN:s flyktingorgan UNHCR och andra hjälporganisationer för att upprätta humanitär närvaro vid flyktinglägren i Sudan.

Gemensam försändelse via Sverige

MSB samordnar insatsen tillsammans med Danmark, Estland, Norge och Luxemburg inom samarbetet International Humanitarian Partnership, IHP och totalt kommer vi att skicka tre basläger. Sverige, Danmark, Norge och Estland står för materiel och Luxemburg bidrar med en lösning för att säkerställa tillgång till internet. Sveriges del av insatsen finansieras av Sida.

Personal på plats

Det finns ett team från Sverige, Danmark, Estland och Luxemburg på plats som kommer arbeta med att sätta upp baslägren.

Fakta – det här skickar vi till Sudan

Tre basläger där varje basläger kommer fungera som boende och kontor för upp till 30 personer och består av sju till åtta tält enligt följande:

  • Två är kontor utrustade med skrivbord, stolar, skrivare, whiteboard, belysning.
  • Ett är kök tillika matsal utrustade med enklare köksutrustning samt stolar och bord.
  • Fyra till fem är sovtält utrustade med kabiner för individuellt utrymme, sängar, klädhängare, belysning.
Regionalt | Världen
Örebronyheter

Källa MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Stöd till flyktingsituationen i Sudan – msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/stod-till-flyktingsituationen-i-sudan/
MSB:s arbete med internationella insatser – msb.se/sv/amnesomraden/msbs-arbete-vid-olyckor-kriser-och-krig/internationella-insatser/
International Humanitarian Partnership (IHP) – msb.se/sv/om-msb/internationella-samarbeten/international-humanitarian-partnership-ihp/

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in