MSB uppmanar länsstyrelser och kommuner att skärpa eldningsförbud

By on 25 juli, 2018
Arkivbild

Med anledning av den extrema brandrisk som råder i stora delar av landet uppmanar MSB berörda kommuner och länsstyrelser att skärpa redan gällande eldningsförbud till att inkludera alla platser, inklusive egen tomt.

Det är länsstyrelser och kommuner som har ansvar att informera om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand. Lokala förhållanden kan motivera variationer av eldningsförbudet, men MSB rekommenderar att eldningsförbuden hålls så skarpa som möjligt tills läget förändras. Förbudet bör inkludera alla typer av grillar, campingkök och annan öppen låga utomhus.

MSB uppmanar även aktörerna att tillgängliggöra informationen på flera språk.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login