Nära hälften av spannmålsodlingen i Sverige är vete

Av på 20 maj, 2021

För tredje året i rad ökar arealen med spannmål och uppgår i år till 1 014 200 hektar. Det är en ökning med 7 500 hektar, motsvarande knappt 1 procent, jämfört med 2020. Det visar preliminär statistik från Jordbruksverket. Ökningen beror främst på att arealen med höstvete har ökat med 39 300 hektar till 440 700 hektar. Det är den största arealen höstvete sedan mätningarna började 1916.

Den stora höstvetearealen innebär att vete totalt svarar för 48 procent, nära hälften av den svenska spannmålsarealen. Korn är den näst största spannmålgrödan och består till 92 procent av vårkorn. Den totala arealen med korn har preliminärt minskat med 17 600 hektar till 281 900 hektar. Även havrearealen minskar mellan 2020 och 2021. Minskningen är 5 100 hektar till 179 400 hektar.

Arealen med vall och grönfoder minskar jämfört med 2020

Arealmässigt är vall och grönfoder störst. Under 2021 odlas preliminärt 1 120 900 hektar vall och grönfoder, en minskning med 17 900 hektar jämfört med 2020. I Västra Götalands län odlas 186 200 hektar, vilket motsvarar 17 procent av hela arealen. Minst andel vall och grönfoder finns i Blekinge län. Där finns 1 procent av arealen, totalt 15 600 hektar.

Arealen med raps och rybs ökar

Arealen med raps och rybs ökar preliminärt med 8 500 hektar till 106 900 hektar jämfört med 2020. Gruppen raps och rybs består av fyra grödor, höstraps, vårraps, höstrybs och vårrybs. Samtliga fyra grödor ökar arealen mellan 2020 och 2021. Höstraps som är den största grödan svarar för 92 procent av arealen med raps och rybs. Höstraps odlas preliminärt på 97 800 hektar, vilket är en ökning med 5 600 hektar jämfört med 2020. Vårraps svarar för 6 procent och har ökat med 2 400 hektar jämfört med 2020 och odlas i år på 6 500 hektar.

Arealen med betesmark och slåtteräng oförändrad

Den totala arealen med betesmark och slåtteräng är preliminärt 465 700 hektar i år, 2021. Störst areal finns i Kalmar län, där finns 74 000 hektar. En bidragande orsak till att störst areal med betesmark och slåtteräng finns i Kalmar län är att det finns 21 300 hektar alvarbete där. Västra Götalands län och Skåne län är de enda län, förutom Kalmar, där det också finns över 50 000 hektar betesmark och slåtteräng. I Västra Götaland finns 65 500 hektar och i Skåne 55 400 hektar.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in