Nej, lasarettet ska inte läggas ned

By on 24 maj, 2024
Foto: Håkan Risberg

I flera insändare har det spekulerats kring de pågående förändringarna inom hälso- och sjukvården, i vissa fall har det slagits fast att lasarettet i Lindesberg står inför nedläggning. Så är inte fallet, inget sjukhus i regionen ska läggas ned.

Men om hälso- och sjukvården ska klara att ge vård till Lindesbergs kommuns invånare i framtiden behöver den förändras idag.

Vården har förändrats i alla tider, långt tillbaka fanns provinsialläkare med allmänkunskaper som fick ta hand om allsköns besvär och sjukdomar. På den tiden handlade det främst om att lindra, eftersom vården inte kunde bota i samma utsträckning som idag. Idag kan många fler få hjälp, och tillstånd som man förr avled av kan ofta botas.

Utvecklingen inom vården har lett till att behovet av specialiserad kompetens har ökat. Parallellt med det, har de medicintekniska framstegen lett till att arbetssätt och organisation behöver följa med i tiden.

Den omställning som pågår sker dessutom parallellt med besparingar, men även med stora ekonomiska tillskott kan man inte fortsätta driva vården ”som vi alltid gjort”.

Behovet av vård ökar i takt med att människor lever längre, och med ökande ålder ökar behov av vård. Samtidigt minskar den del av befolkningen som ska utföra vården. Skulle man fortsätta som förr, skulle sjukvården i princip behöva anställa varje student som slutar gymnasiet. Vem ska då hålla i gång våra industrier, handel med mera?

Den förändring som nu är under arbete handlar om att fördela resurser på ett så klokt sätt som möjligt för att de ska räcka till så många som möjligt. Det handlar inte om att vården i Lindesberg är sämre och därför behöver förändras, det handlar om att följa med i samhällsutvecklingen.

Den medicintekniska utvecklingen går fort, men all teknik är inte ekonomisk försvarbar att ha överallt. Den mindre avancerade vården kommer fortsätta finnas på fler platser, medan den avancerade koncentreras till färre platser. Sedan många år tar exempelvis Lindesbergs lasarett emot patienter från hela länet, för att få höft eller knäleder utbytta.

Liksom patienter med åderbråck hänvisas till Karlskoga för att få den bästa hjälpen för sina besvär. Och sker allvarliga olyckor på någon av våra industrier i länet, förs skadade till USÖ där det finns specialiserade traumateam som kan ge hjälpen.

Det handlar om att skapa en helhet som blir bra för så många som möjligt, och för att få en bra helhet kan vissa delar förändras till det som kan kännas som en försämring för den enskilde.

Så återigen, nej, förändringarna handlar inte om att montera ner de små sjukhusen. Utan om att fördela uppdragen så att Örebro läns tre sjukhus och vårdcentralerna, tillsammans på helheten kan hjälpa de som behöver hjälp utifrån de förutsättningar man står inför.

Hälso- och sjukvården behöver ställa om idag för att kunna ge vård i morgon. Gör man det inte nu, riskerar det att bli ännu svårare sen.

Hälsa | Lindesberg
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login