NTF varnar – Livsfarliga hjälmar säljs varje dag

By on 2 juni, 2019

Efter en rad allvarliga olyckor och dödsfall introducerades cykelhjälmar för barn med ett grönt spänne som genom att lösa ut förhindrar att barn vid lek fastnar och kvävs till döds. Trenden bröts men under de senaste åren har tre barn omkommit för att deras hjälm saknat grönt spänne. Trots rekommendationen om hjälm med grönt spänne för barn under sju år marknadsförs och säljs fortfarande de livsfarliga hjälmarna.

För att få föräldrar att förstå riskerna med hjälm utan grönt spänne så lanserades i april 2019 en gemensam rekommendation om hjälm med grönt spänne för alla barn under sju år. 22 nationella aktörer ställde sig bakom rekommendationen, däribland NTF, Konsumentverket, Folksam, Cykelbranschen, Trafikverket, Transportstyrelsen och flera stora tillverkare och återförsäljare av cykelhjälmar.

– Vi har rekommenderat cykelhjälm för små barn med grönt spänne sedan mitten av 90-talet och välkomnar den gemensamma rekommendationen. När vi genomförde vår inventering av cykelhandeln förvånades vi över i vilken omfattning hjälmar utan grönt spänne framtagna för barn fortfarande marknadsförs och säljs, säger Marie Nordén, generalsekreterare NTF.

NTF:s inventering av cykelhandlare som omfattade 85 handlare, varav fem är affärskedjor, visar att det generellt saknas viktig information om hjälmar med grönt spänne. På merparten av återförsäljarnas webbsidor framgår det inte om hjälmen har grönt spänne eller inte och 20 av 85 handlare säljer inte ens hjälmar med grönt spänne. Affärskedjorna har bättre sortiment och information. På fyra av fem kedjors webbsidor går det att utläsa om hjälmen har grönt spänne. Trots den svenska rekommendationen är det endast 6 procent av handlarna som på en direkt fråga svarade att de skulle kunna tänka sig att sluta sälja barnhjälmar utan grönt spänne.

-När vi för dialog med cykelhandeln har vi förstått att det finns marknadskrafter utanför Sverige som motverkar den nationella rekommendationen. Jag tycker det är dags att handeln står upp och plockar bort de livsfarliga hjälmar ur sitt sortiment. Det finns egentligen ingen anledning att sälja en hjälm avsedd för små barn utan grönt spänne, säger Marie Nordén, generalsekreterare NTF.

Fakta och tips om grönt spänne

  • En hjälm med ett grönt spänne uppfyller kraven i standarden för småbarnshjälmar, SS-EN 1080. Standardens nummer ska framgå av märkningen i hjälmen.
  • Det gröna spännet löser ut vid en kraft i hakbandet mellan 90 och 160 N (newton), en belastning motsvarande ett barns vikt. Gränsen på 90 N är, enligt de studier som genomförts, tillräckligt hög för att hjälmen ska sitta kvar på huvudet vid en trafikolycka.
  • Hakspännet på en vanlig hjälm (svart, vitt eller rött spänne) har ingen utlösningsfunktion.
  • Rekommenderas till barn upp till sju år.
  • Lär barnen tidigt vanan att ta av sig hjälmen när de kliver av cykeln. Även en hjälm med grönt spänne kan fastna men risken är mindre. Det är en bra vana för barnen att ha när de blir äldre och är för stora för att använda småbarnshjälm.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login