Nu spolar man rent vattenledningarna i Ekeby och Sannahed

By on 19 mars, 2023
Arkivbild

Mellan den 21-23 mars kommer Kumla kommun att spola rent vattenledningsnätet i Ekeby och Sannahed, detta för att kunna leverera dricksvatten av god kvalitet samt förebygga de problem med missfärgat vatten som förekommit inom vissa områden.

När pågår arbetet?

Arbetet beräknas pågå under perioden 21 till 23 mars 2023.

Påverkan hos abonnenter

….

Arbetet sker i etapper

Arbetet delas upp i etapper. De abonnenter som berörs kommer att få information i brevlådan en till tre dagar i förväg där man uppmanas till att stänga den kran/ventil som sitter före vattenmätaren den dag man direkt berörs av spolningen. För vissa abonnenter kan vi behöva spola vid flera tillfällen.

….

Vattentankar

Vattentankar kommer att ställas ut för avhämtning med eget kärl. Mer information om detta finns att läsa på den lapp som lämnas i brevlådan.

….

Driftstörningar

Under denna tid kan även andra driftstörnignar förekomma då vi samtidigt utför underhåll på ledningsnätet, det kan exempelvis handla om missfärgningar, vattenavstängningar eller luft i systemet. Vi ber er ha överseende med de olägenheter som renspolningen medför och hoppasa tt ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

….

Missfärgat vatten

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Servisledningarna är din interna ledning från vår anslutningspunkt. Missfärgning kan även uppstå utanför området där aktuell spolning pågår.

Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Vi rekommenderar även att inte spola i toalettstolen, använda tvättmaskinen eller använda varmvattnet förrän samtliga av dina ledningar och kranar är renspolade.

Detta kan leda till missfärgningar och igensättning av filter och ventiler. Det är viktigt att man spolar ordentligt med kallt vatten i alla vattenkranar en stund efter avslutat arbete för att få ut luft och eventuell missfärgning av vattnet.

Problem med missfärgat vatten kan även förekomma utanför det område där spolning pågår.

….

Om arbetet

Arbetet utförs av entreprenören Pollex AB, detta på uppdrag av Kumla kommun.

Syftet är att kunna leverera dricksvatten av god kvalitet samt förebygga de problem med missfärgat vatten som förekommit inom vissa områden.

Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna i röret.

Ekeby/Sannahed
Örebronyheter

Källa: Kumla kommun

You must be logged in to post a comment Login