Ny dagvårdsverksamhet för ätstörningspatienter

By on 18 november, 2021
Mellanmål.
Foto: Maria Bergman/Region Örebro län.

I veckan öppnade Region Örebro län en ny dagvårdsverksamhet i Örebro för unga ätstörningspatienter. Syftet med den nya verksamheten är att erbjuda en mer individanpassad vård till de patienter som inte behöver vårdas på vårdavdelning, men som har behov av mer intensiva insatser än de som ges i den ordinarie öppenvården.

– Det är glädjande att vi nu har startat upp den här verksamheten. Vi har sett att det finns ett behov av att kunna erbjuda en mer individanpassad vård och nu kommer vi att kunna göra det vilket känns mycket bra, säger Sanna Aila Gustafsson som är enhetschef på Region Örebro läns ätstörningsmottagning.
Hela familjen behöver stöd

Dagvårdsverksamheten vänder sig till ungdomar med allvarlig ätstörning och är en familjedagvård, vilket innebär att ungdomen kommer dit tillsammans med en förälder eller vårdnadshavare.

– Det är viktigt att stöd även ges till den som är vårdnadshavare. Det kan handla om att få lära sig hur de ska planera och följa upp måltider. Det handlar också om att få mer kunskap om sjukdomen och redskap för att kunna kommunicera och stötta ungdomen i hemmiljön, berättar Sanna.

Gemensamma måltider och organiserad vila

Dagvården bedrivs i gruppform där patienterna är på dagvården fyra dagar i veckan under en sex-veckors period. Aktiviteter under dagarna är bland annat att äta mellanmål och lunch men även organiserad vila och andra former av lugna gruppaktiviteter. En sjuksköterska ansvarar för dagvården tillsammans med dietist, fysioterapeut, psykoterapeut och arbetsterapeut.

– Vår målsättning med dagvårdsverksamheten är att korta och effektivisera våra ordinarie öppenvårdsinsatser. Genom att tidigare kunna sätta in mer intensiva insatser är målet att även minska behovet av inneliggande vård på vårdavdelning, säger Sanna.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login