Ny kampanj sätter fokus på allvarlig sjukdom

By on 8 mars, 2023
Bild: Njurförbundet

Njursjukdom ökar – allvarlig sjukdom som upptäcks för sent. Kampanj belyser: Tre tillstånd då man bör kolla njurarna.

Kronisk njursjukdom ökar i Sverige och i världen. Sjukdomen drabbar var 10:e person och samtidigt saknar två av tre patienter diagnos1. Om 20 år beräknas njursjukdom dessutom vara den femte vanligaste dödsorsaken. Men kunskapen om njursjukdomar är idag för låg, därför lanseras nu kampanjen Kolla njurarna! i samband med Världsnjurdagen den 9 mars.

Kolla njurarna! (www.kollanjurarna.nu) är et initiativ i samarbete mellan Njurförbundet och Astra Zeneca, för at fler med kronisk njursjukdom ska upptäckas i tid. I initiativet ingår en kampanjfilm som med humor säter fokus på och lyfter behovet av att ha koll på njurarna.

Obehandlad kan njursjukdom leda till feldosering av läkemedel, ökad sjuklighet i hjärt-kärlsjukdomar och onödigt snabb försämring av njurfunktionen vilket kan ge behov av dialys eller transplantation.

– Kronisk njursjukdom är en tyst sjukdom, med gradvis försämring utan tydliga symtom förrän man förlorat uppemot 80 procent av sin njurfunktion, säger Maria Eriksson Svensson, professor i Njurmedicin, Uppsala universitet och överläkare Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Kampanjen lyfter särskilt att det är viktigt för personer med hög risk att årligen få sina njurar undersökta. I nationella riktlinjer rekommenderas årlig undersökning framför allt hos tre grupper: personer med diabetes, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom2.

– Men av de som rekommenderas undersöka njurfunktionen är det för närvarande ungefär bara hälften som undersöks. Och av de som får en diagnos är det endast cirka hälften som får behandling med läkemedel, säger Maria Eriksson Svensson.

Kronisk njursjukdom kan ännu inte botas, men den kan behandlas och bromsas, och ju tidigare vi kan sätta in behandling desto större vinster gör vi både för den enskilda personen och för samhället.

Njurförbundets ordförande Håkan Hedman menar att kunskapen om kronisk njursjukdom måste öka i primärvården.

– Det är stor variation mellan vårdcentraler i kunskapsnivån när det gäller kronisk njursjukdom. Det är hög tid at primärvården förbättrar sina kunskaper om vikten av tidig upptäck och preventiv behandling. Vi hoppas kampanjen blir ett steg i den riktningen, säger Håkan Hedman.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Njurförbundet
FAKTA
I Sverige beräknas en miljon personer ha kronisk njursjukdom, varav drygt 500 000 har måtligt nedsat njurfunktion, ca 6 000 är njurtransplanterade och ca 4 000 går i dialys. Varje år är det cirka 1 100 personer som behöver påbörja dialysbehandling eller få en njurtransplantation.

You must be logged in to post a comment Login