Ny S-politik på skolområdet

By on 6 november, 2021

Socialdemokraternas partikongress tog igår flera beslut för att stärka svensk skola och barnens rätt till fritidshem och förskola. Kongressen är samlade kring att samhället ska ta tillbaka kontrollen över skolans utveckling från marknaden. Kongressen vill också att alla tvååringar ska få en automatisk förskoleplats där föräldrarna ges möjlighet att tacka nej.

Var i landet du bor eller om dina föräldrar gått på högskolan eller inte ska inte avgöra din framtid. Då måste jämlikheten öka för alla. Vi ska bygga ett land där barnen är vårt gemensamma ansvar, där varje barn har rätt till en trygg uppväxt, säger Lena Micko, partistyrelsens huvudföredragande.

Ett urval av de beslut som partikongressen har fattat:

  • Förbud mot vinstuttag i skolan.
  • Kommunerna ska ges vetorätt vid nyetableringar och utökningar av friskolor.
  • Skolpengen ska göras om från grunden och ta större hänsyn till fasta kostnader.
  • Ett rättvist skolval där kötid inte får användas som urvalskriterium.
  • Alla tvååringar ska få ett automatiskt erbjudande om förskoleplats där föräldrarna har möjlighet att tacka nej.
  • Rätten till plats på fritidshem ska utvidgas och gälla oavsett om föräldrarna har arbete eller inte. Dessutom ska fler satsningar riktas mot fritidshem för att öka jämlikheten och skapa mer tid för lärande.
  • Det ska finnas tydliga krav på svenskkunskaper för all pedagogisk personal i förskolan.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Socialdemokraterna

You must be logged in to post a comment Login