Nya planbesked för Nora kommun

By on 22 december, 2021

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har beslutat att enligt plan- och bygglagen meddela positivt besked för upprättande av nya detaljplaner. Beskeden gäller bostadshus vid golfbanan utanför Nora och ett fritidsområde i närheten av Kottaberget i Gyttorp. 

Detaljplanen för området vid golfbanan kan komma att innehålla upp till 40 nya bostadstomter i kommunen. För fritidsområdet i Gyttorp planeras det för en stugby samt uppställningsplats för husbilar, parkering och tillhörande service. Platsen för det planerade fritidsområdet är beläget söder om centrala Gyttorp vid Mountainbike-banorna på Kottaberget.

– Vi ser behovet av att erbjuda fler tomter i kommunen och det är då glädjande att se privata aktörer välja Nora kommun, planbeskedet för fritidsområdet har stor potential för Gyttorps utveckling och att främja friluftslivet i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Solveig Oscarsson (S)

Arbetet med detaljplanerna kan påbörjas år 2022.

– Det här är en glädjande utveckling för kommunen och besöksnäringen, det är också givande att den positiva trenden med företag som vill bygga bostäder i kommunen fortsätter, säger kommunalråd Tom Rymoen (M)

Örebro län | Nora
Örebronyheter

Källa: Nora kommun

You must be logged in to post a comment Login