Offentliga sektorns rekryteringsproblem hotar tillväxt och omställning

By on 23 januari, 2023
Foto: Sveriges Ingenjörer

En ny rapport av Sveriges Ingenjörer visar att bara knappt 50 procent av ingenjörerna i statlig sektor och drygt 40 procent i kommuner och regioner anser att deras karriärmöjligheter är goda. Motsvarande andel i privat sektor är drygt 60 procent. Nu varnar förbundet för konsekvenserna av svag attraktionskraft i offentlig sektor.

– Min bedömning är att det blir svårt för de offentliga arbetsgivarna att digitalisera och ställa om samhället i klimatvänlig riktning om inte både löner och villkor förbättras kraftigt, särskilt för erfarna ingenjörer, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer. 

Konkurrensen är stenhård om ingenjörernas nyckelkompetens. Men den offentliga sektorn är inte lika attraktiv som den privata för ingenjörer, vilket gör att myndigheter, regioner och kommuner har svårt att rekrytera. Även om ingångslönerna är snarlika i de olika sektorerna, är lönen efter 20 år i yrket 10 000 kronor högre i månaden för ingenjörer anställda i privat sektor, jämfört med ingenjörslönerna i offentlig sektor.

Utmaningen blir dessutom ännu större för de offentliga arbetsgivarna framåt, eftersom stora pensionsavgångarna förväntas bli ett betydligt större problem i dessa verksamheter. I rapporten framgår att andelen ingenjörer som är 50 år eller äldre ligger över 40 procent i såväl staten som i kommuner och regioner. I den privata sektorn ligger motsvarande andel under 30 procent. Det innebär att de offentliga arbetsgivarna måste ersättningsrekrytera en betydligt större andel av sina erfarna medarbetare jämfört med de privata arbetsgivarna.

– De stora behoven för staten finns inom energi, infrastruktur och försvar. Men även kommuner och regioner står inför stora tekniska utmaningar och hela samhällen behöver ställas om för att bli mer hållbara. Tusentals nya medarbetare behövs och i många fall är det ingenjörskompetens som efterfrågas, säger Johan Kreicbergs.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Sveriges Ingenjörer

You must be logged in to post a comment Login