Ökad psykisk ohälsa i flera länder

By on 8 oktober, 2020

Drygt hälften – 51 procent – av de 3 500 personer från sju olika länder som svarat på Ipsos undersökning gjord på uppdrag Internationella Rödakorskommittén (ICRC), uppger att coronapandemin har påverkat deras mentala hälsa negativt.

Den 10 okboer infaller Världsdagen för psykisk hälsa. Inför detta släpps rapporten “The greatest need was to be listened to: The importance of mental health and psychosocial support during COVID-19”. Här presenteras resultat som visar hur coronapandemin bidrar till en tydligt ökad stressnivå hos individen och ökat lidande för samhällen i stort runt om i världen. Utbrottet förvärrar människors psykiska hälsotillstånd och gör att tillgången till vård inom området minskar. Detta kräver brådskande åtgärder och ökade medel för insatser inom psykisk hälsa och psykosocialt stöd.

Den rådande hälsokrisen med coronapandemin har förvärrat det psykologiska läget hos miljontals människor, hårdast drabbas de som redan lever i konflikter och katastrofer. Nedstängning av samhällen, begränsad social kontakt och ekonomisk otrygghet påverkar människors psykisk hälsa. Psykisk hälsa är lika viktigt som fysisk hälsa, särskilt i krissituationer, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset. 

Rapporten belyser också de akuta psykiska behoven hos dem som har varit i frontlinjen för pandemin, sjukvårdspersonal, volontärer, samhällsarbetare, socialarbetare och många andra. Nästan tre av fyra tillfrågade i ICRC:s undersökningen – 73 procent – uppgav att frontlinjearbetare har ett större behov av stöd och vård inom psykisk hälsa än en genomsnittlig person. De utsätts ofta direkt för coronaviruset, arbetar långa timmar och är utsatta för stressiga situationer. De behöver tillgång till stöd och vård för att se till att de kan fortsätta att ta hand om andra på lämpligt sätt.

Att investera i program som minskar den psykiska ohälsan är bland det mest kostnadserffektiva man kan göra i en humanitär insats. Det har en direkt livräddande inverkan. Nu mer än någonsin måste vi investera i psykisk hälsa och psykosocialt stöd för att hjälpa människor att hantera och klara sig genom denna kris, säger Sara Hedrenius, rådgivare inom krisstöd på Svenska Röda Korset.

Röda Korsets rekommendationer för stater, organisationer och beslutsfattare inkluderar:
  • Säkerställa tidig och stabil tillgång till vård inom psykisk ohälsa och psykosociala stödtjänster för personer som drabbas av pandemin
  • Integrera psykisk hälsa och psykosocialt stöd i alla åtgärder som görs för att tillgodoser de behov som uppstår på grund av pandemin
  • Prioritera den psykiska hälsan och välbefinnandet för personal och volontärer som arbetar med de humanitära behoven under pandemin

– Covid-19 skapar en historisk möjlighet till att förvandla tanke till handling. Ett misslyckande i att hantera dessa utmaningar kommer att förvärra och förlänga krisen – både ur ett ekonomiskt, socialt och hälsoperspektiv, säger Martin Ärnlöv. 

Världen
Örebronyheter

Källa Röda Korset
Om undersökningen: 
Totalt 3 500 personer från sju länder svarade på ICRC:s undersökning. Länderna som medverkat är: Colombia, Libanon, Filippinerna, Sydafrika, Schweiz, Ukraina och Storbritannien. Undersökningen, som genomfördes av Ipsos 18-22 september, frågade 500 personer per land från ett nationellt representativt urval. Enskilda landsresultat finns tillgängliga på begäran.

You must be logged in to post a comment Login