Ökade krav på chefen

By on 11 januari, 2023
Foto: TNG Group

Jobbsökarnas krav på svenska arbetsgivare ökar visar en ny researchrapport. Över 1 200 jobbsökare har svarat på frågor om fördomsfri rekrytering, chefen, ledarskapet, lön och förmåner, hybridarbete, mångfald och diskriminering. Rapporten ger en aktuell bild av kandidaternas krav för arbetsgivare som ska rekrytera under 2023. Rapporten är framtagen av TNG, specialister på fördomsfri rekrytering, bemanning och interim.

Den omfattande rapporten baseras på svar från över 1200 jobbsökare från hela Sverige inom ett brett spektrum av branscher såsom IT, teknik, logistik, marknadsföring, HR, finans och ekonomi.

– Rapporten ger både chefer och arbetsgivare viktiga insikter och konkreta tips kring hur de ska tänka vid rekrytering 2023 – och framförallt vad de ska undvika för att att inte missa de bästa kandidaterna, säger Åsa Edman Källströmer, VD på TNG.

Resultatet i rapporten spänner över många områden bland annat hur jobbsökare väljer arbetsgivare, hur de vill söka jobb, till remote work, lön, förmåner och ledarskap. TNG har även ställt frågor kring kandidaternas syn på en mer fördomsfri och rättvis rekrytering, mångfald, inkludering och jämställdhet på jobbet.

Det mest alarmerande i rapporten är att upplevd diskriminering på arbetsmarknaden ökar. Hela 82 % i TNG:s undersökning uppger att de tros sig har blivit bortvalda på diskriminerande eller irrelevanta grunder vid rekrytering – en ökning med 12 % från 2019.

– Vår undersökning visar samtidigt att det aldrig har varit viktigare att utmana traditionell rekrytering och inte stirra sig blind på informationen i ett CV och faktorer såsom ålder, namn och etnicitet. Helt enkelt för att inte gå miste om de bästa kandidaterna, oavsett bransch eller yrkesområde, säger Åsa Edman Källströmer, VD på TNG.

Några av rapportresultaten i korthet:

  • 82 % uppger att de upplevt diskriminering i arbetslivet. Åldersdiskriminering är fortsatt det vanligaste skälet till att man tror sig blivit bortvald vid rekrytering. Det svarar 70 %.
  • 92 % svarar att de tycker att rekryteringsprocesser alltid eller ibland tar för lång tid.
  • 80 % av de tillfrågade vill jobba helt eller delvis remote. Endast 20 % vill uteslutande jobba från arbetsplatsens kontor.
  • 72 % uppger att en bra chef är viktigaste faktorn i valet av ny arbetsgivare. Först på andra plats (64 %) hamnar lönenivå och förmåner.
  • 59 % uppger att möjlighet till ”Work life balance” är en viktig faktor i valet av arbetsgivare.
  • 87 % anser att den viktigaste chefsegenskapen är att vara rak och tydlig. Följt av engagerad (85 %) och inlyssnande (66 %). Vidare efterfrågar 65 % en chef som är inkluderande och kan främja samarbeta mellan medarbetare med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv.
  • 86 % vill inte få privata frågor på anställningsintervjun. Frågor som framförallt bör undvikas handlar om facklig anslutning, partners arbete, hälsotillstånd samt barn och familj.
    Rapportresultatet visar också på en del geografiska skillnader, liksom differenser mellan olika yrkesgrupper.

Sverige
Örebronyheter

Källa: TNG Group

You must be logged in to post a comment Login