Ökade möjligheter för arbetslösa att utbilda sig

By on 28 oktober, 2023
Arkivbild

Personer som saknar gymnasieutbildning är överrepresenterade bland de arbetslösa, samtidigt finns det brist på utbildad personal inom många yrken. Regeringen har nu därför beslutat att göra det möjligt för deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin, att studera svenska för invandrare (sfi) under ett år.

För att sedan fortsätta främst inom kommunal vuxenutbildning under ytterligare ett år med bibehållet aktivitetsstöd.

Det finns personer som lämnar etableringsprogrammet och övergår till jobb- och utvecklingsgarantin som inte har slutfört sina studier i sfi. För den gruppen är det på grund av bristande språkkunskaper i svenska inte möjligt att ta del av andra arbetsmarknadspolitiska insatser.

I stället bedöms denna grupp behöva ytterligare tid för sfi inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin, och därefter anvisas till främst kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå. Genom att utöka möjligheten att studera reguljär utbildning inklusive sfi kan fler arbetssökande ta del av utbildningar som är relevanta för att komma i arbete.

– Fler arbetslösa behöver utbilda sig för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Nu gör vi det lättare för personer med svaga kunskaper i svenska att först läsa sfi och sedan komplettera med annan reguljär utbildning, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Beslutet rör deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin med behov av både studier i sfi och annan utbildning på främst grundläggande eller gymnasial nivå. Arbetsförmedlingen gör bedömningen om vilka individer som ska omfattas. Ändringarna träder i kraft den 1 december 2023.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Arbetsmarknadsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login