Ökat intresse för data/it-utbildningar bland kvinnor

By on 15 april, 2023
Arkivbild

Ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att antalet sökande kvinnor till yrkeshögskolans data/it-utbildningar fortsätter att öka. Under de senaste åtta åren har antalet behöriga sökande ökat med 389 procent, nästan en fyrdubbling.

– Det går åt rätt håll, men det skulle kunna gå ännu fortare, säger Myndigheten för yrkeshögskolans analytiker Jessica Sjönell.

Data/it-branschen i Sverige lider av kompetensbrist. Enligt branschorganisationen Tech Sverige kan kompetensbristen mildras genom att fler kvinnor söker sig till techsektorn och stannar kvar. Därför behöver branschen bland annat locka fler kvinnliga studerande till yrkeshögskolans data/it-utbildningar.

Nu har SCB presenterat siffror som visar att intresset för data/it-utbildning bland kvinnor ökar.

De senaste siffrorna, som avser sökande 2022, visar att en tredjedel av de behöriga sökande till yrkeshögskolans data/it-utbildningar var kvinnor. Bara det senaste året har antalet behöriga sökande kvinnor ökat med 17 procent.

– Det är jätteroligt att fler kvinnor söker sig till data/it-utbildningarna. Branschen ser ökad jämställdhet som en förutsättning för techsektorns tillväxt och samhället i stort. Det handlar både om att få fler talanger och perspektiv till företagen, och inte minst för att möta de utmaningar som exempelvis utvecklingen av AI för med sig, säger Jessica Sjönell.

Yrkeshögskolan har byggts ut kraftigt de senaste åren. Inom data/it har antalet utbildningsplatser ökat från 7000 till 21000 under perioden 2014 till 2022, dvs en tredubbling på åtta år. Parallellt med denna utbyggnad har andelen kvinnor som söker till data/IT-utbildningarna ökat från en fjärdedel till en tredjedel.

Yrkeshögskolans arbete för breddad rekrytering

Sveriges yrkeshögskolor har ett uppdrag att motverka könsbundna utbildnings- och yrkesval.

– Arbetet för att bryta könsbundna val handlar delvis om mänskliga rättigheter, men det handlar också om att utbildningarna ska bidra till att skapa en bredare rekryteringsbas för arbetslivet, säger analytikern Jessica Sjönell.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan

You must be logged in to post a comment Login