Oljebolagen har känt till den globala uppvärmningen sedan 1940-talet

Av på 24 november, 2018
Oljerigg ute till havs anpassad till höjda havsnivåer

Oljebolagen har känt till klimathotet av sin verksamhet i över 60 år utan att säga något.

Oljebolagen har känt till klimathotet av sin verksamhet i över 60 år utan att säga något till vare sig allmänheten eller myndigheter, trots det har de fortsatt framställa fossila bränslen i en oförminskad takt. 

Anledningen till att bolagen forskade kring temperaturförändringarna redan på tidigt 1940-tal berodde på att man ville anpassa sina oljeriggar till packis, permafrost och smältande glaciärer med höjda havsnivåer som följd. Så de skulle hålla under lång tid utan att förstöras av rörlig packis eller påverkas av den ständigt höjda havsnivån. 

Man visste redan då att isen skulle bli tunnare och havsnivåerna högre och valde då att anpassa oljeriggarna så de stod högt ovanför havsnivån med ett skelett som tålde flytis och permafrost, men eftersom man redan kommit fram till att isarna skulle bli svagare istället för starkare så lyckades man bygga redan den första oljeplattformen så passade syftet och utvecklingen. Denna plattform är fortfarande i drift idag.

Frågan man kan ställa sig är varför oljebolagen inte sagt något om klimatförändringarna, i USA pågår en stämning av historiska mått där stora summor pengar är inblandade och ett ansvarsutkrävande från bolagens aktiviteter under 1900-talet.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in